Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu


karta www
Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska serdecznie zaprasza do składania wniosków o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny:

 

- rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku,gdy dziecko uczy się lub studiuje,

 

- rodziny posiadające przynajmniej 1 dziecko w wieku do 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- seniorów - osoby powyżej 60. roku życia,

- zasłużonych honorowych dawców krwi.

 

Aby otrzymać Kartę należy spełnić 3 warunki:

 

Warunek 1.

 

Wypełnić wniosek, który dostępny jest w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 - Punkt Obsługi Klienta oraz w Wydziale Spraw Społecznych, budynek A, piętro III, pok. nr 411.
Wniosek o przyznanie Karty może wypełnić i złożyć osoba wnioskująca o przyznanie Karty lub może to zrobić w imieniu rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi wskazanych/ego we wniosku.

 

Warunek 2. Złożyć wniosek


Wypełniony wniosek złożyć w Wydziale Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, piętro III, pokój nr 411.
Zapamiętaj!

Składając wniosek o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu Bełchatowskiej Karty Rodziny, przedkłada się do wglądu, w szczególności:

1) w przypadku dziecka  w wieku powyżej 18. roku życia, które uczy się w szkole lub szkole wyższej – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;

2) w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

3) w przypadku dziecka niepełnosprawnego powyżej 16. roku życia – orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) w przypadku małżonka rodzica – akt małżeństwa;

6) w przypadku zasłużonego honorowego dawcy krwi – legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi;

7) w przypadku cudzoziemca lub osoby, o których mowa w art. 5 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będących mieszkańcami miasta Bełchatowa poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1-6 - dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL poza dokumentami wymienionymi powyżej – dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci do 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

8) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1-7 – dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci do 18. Roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wnioskodawca do wniosku załącza podpisane przez siebie oświadczenie  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zgodne ze wzorem - według załączonego poniżej formularza) oraz w przypadku podania we wniosku danych dotyczących  pełnoletnich członków rodziny – oświadczenie o  wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych – (zgodne ze wzorem  - według załączonego poniżej formularza).


Warunek 3. Odebrać Kartę


Wniosek zostanie sprawdzony najszybciej jak to możliwe. Jeśli wniosek będzie wypełniony prawidłowo, a zawarte w nim informacje będą uprawniać do przyznania Karty, każda osoba zawarta we wniosku otrzyma Bełchatowską Kartę Rodziny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta została wydana. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a data ważności Karty widoczna jest na jej odwrocie.

Wszyscy posiadacze Bełchatowskiej Karty Rodziny mogą po preferencyjnych cenach korzystać z usług świadczonych m.in. przez jednostki miejskie, w tym kino czy zwiedzanie ekspozycji muzealnych, ale też taniej zrobić zdjęcia, wykonać krawiecką przeróbkę, zjeść pizzę czy pójść do fryzjera - wszystko w wybranych punktach oznaczonych logotypem akcji.

 

 

 

Wykaz zniżek i preferencji dla posiadaczy Bełchatowskiej Karty Rodziny

 

 


Partnerzy Bełchatowskiej Karty Rodziny

 

-    PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów;
-    Muzeum Regionalne w Bełchatowie;
-    Powiatowe Centrum Sportu;
-    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”;
-    Pizzeria Da Grasso;
-    Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Małgorzata Gołębiowskal;
-    Komar TOP;
-    Pizzeria Marcello;
-    Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” SA;
-    Kwiaciarnia „Stokrotka”;
-    Szkółka Pływacka „Kajtek”;
-    Oss – Dent Stomatologia;
-    Fitness Dance Studio;
-    Insect Pest Control;
-    Fitness Club OLIMPIA;
-    Siłownia HALA;
-    Sklep Przemysłowy „Szkolniak”;
-    Zakład Optyczny GROSS;
-    Auto Szkoła „Hyży”;
-    Kwiaciarnia „Tuberoza & Beata”;
-    Biuro Tłumaczeń „Alfabety”;
-    DOLSAT;
-    Centrum Urody „Viso”;
-    Centrum Elektroniki TELMO;
-    Biuro Serwis;
-    ELBEST Hotels;
-    Sklep Obuwniczy „Kołodziejscy”;
-    PITERN Sp. z o.o.;
-    Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych;
-    Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne „Art – Geo”;
-    AVAILO;
-    Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Agnieszka Pawelec – Riabcew;
-    Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne „GEODA”;
-    Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Gabriela Pająk;
-    Perfect Smile;
-    Pracownia Badań Psychologicznych INTERTEST;
-    Pralnia Dywanów CPD;
-    Ortopedyk;
-    Piekarnia Szczepańscy;
-    PPHU „Paweł”;
-    AGDcomplex - Marcin Bednarek;
-    Fundacja Rozwoju „Nitka”;
-    Salon Optyczny „Doktor Marchewka”;
-    OPONEX;
-    Mydlarnia „U Franciszka”;
-    Pizzeria EBE;
-    Sklep Meblowy „Estillo”;
-    Sklep Meblowy „IM DESIGN”;
-    MERKURY Meble;
-    Gabinet Fizjoterapii Przemysław Ławski;
-    Sklep Internetowy HIPPO;
-    Meble OCIEPEK;
-    Sklep SMYK;
-    HOTEL Milena;
-    WNM Group;
-    Złobek Miejski "Jaś i Małgosia";
-    GABINET KOSMETYCZNY - Dominika Gapanowicz;
-    nieruchomości55;
-    EMBud;
-    DIAMENT;
-    Restauracja SUGESTIA;
-    Restauracja GOŚCINIEC;
-    Dziecięce Centrum Bezpieczeństwa.

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020