Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Obowiązujące akty prawne


Ustawaz dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 oraz z 2019 r. poz. 730) (ustawa w załączeniu).


KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  na lata 2014-2020 (program w załączeniu).

 

Uchwała Nr XXVIII/195/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2023 (w załączeniu).

 

Informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poradniki na ten temat  dostępne są m.in.  na stronach:

Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładcedziałalność - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie www.ms.gov.pl

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z projektem informacyjno - edukacyjnym pod hasłem "Lekarzu, reaguj na przemoc" na stronie internetowej www.lekarzureagujnaprzemoc.pl. Na wskazanej stronie znajdują się m.in. informacje nt. prawnych i psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl