Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Uchwała Nr XXVIII/195/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2023 (w załączeniu).

 

Sprawozdanie za 2021 rok z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do  narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

 

Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny oraz Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, telefon: 505 347 567.

 

 

Informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pomocy osobom doznającym przemocy znajdują sie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie: http://www.mopsbelchatow.pl/  w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.

 

Informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poradniki dostępne są także na stronach:

 

 

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl

 

Zachęcamy również do zapoznania się z projektem informacyjno - edukacyjnym pod hasłem "Lekarzu, reaguj na przemoc" na stronie internetowej www.lekarzureagujnaprzemoc.pl. Na wskazanej stronie znajdują się m.in. informacje nt. prawnych i psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
 

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

 

Program jest realizaowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

 

Miejsce realizacji: Siedziba PCPR, Bełchatów ul. Czapliniecka 66, pokój nr 10.

 

Kontakt:  tel. (044) 715 22 63

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl