Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dąbrowskiego 2

97-400 Bełchatów

tel. 44 635-28-97

www.mopsbelchatow.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa.

 

Do zadań tych należy w szczególności:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka”

ul. Św. Barbary 2

97-400 Bełchatów

tel. 44 635-04-81

www.sdsbelchatow.e-bip.org.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” mieszczący się w Bełchatowie, przy ul. Św. Barbary 5 jest placówką dziennego pobytu typu ABC i zapewnia wsparcie społeczne osobom przewlekle psychicznie chorym (typ A), osobom upośledzonym umysłowo (typ B) i osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Głównym zadaniem Domu jest prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej, umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi  kształtowanie  umiejętności i sprawności niezbędnych do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w swoim naturalnym środowisku w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie. Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Bełchatowie lub pod numerem telefonu 44 635 04 81.

noclegownia bezdomni 4677Schronisko dla Bezdomnych

ul. Czapliniecka 7A

97-400 Bełchatów

tel. 698-886-121

 

Schronisko dla Bezdomnych jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie. Placówka ta została powołana do udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Bełchatowa.

 

Placówka w szczególności:

  • udziela schronienia osobom bezdomnym;
  • zapewnia możliwość wykonania zabiegów sanitarnych;
  • w miarę możliwości placówki udziela wsparcia  w postaci posiłku i odzieży;
  • oferuje pomoc w załatwieniu i rozwiązywaniu spraw bieżących.

 

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie Schroniska lub pod numerem telefonu 698 886 121.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020