Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

porady PrawneUrząd Miasta Bełchatowa

Budynek B

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

 

  • Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  • nieodpłatną mediację, lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Do 31 stycznia 2021 roku możliwe będzie skorzystanie z porady prawnej  w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Termin teleporady należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel:    723-721-725

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.powiat-belchatowski.pl/dla-mieszkanca-t286/bezplatna-pomoc-prawnika-rzecznik-praw-konsumentow-t299.

 

                                                  

 

belchatow mops 1480Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

ul. Staszica 18, 97-400 Bełchatów
tel. (44) 635-51-10 (informacja)

www.mopsbelchatow.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, psychiatryczne oraz w zakresie uzależnień.

 

Ponadto MOPS oferuje następujące formy pomocy:

- terapeuta rodzinny - dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 (zapisy nr tel. 518 705 681);

- mediator,

- psycholodzy udzielający porad dla osób uwikłanych w przemoc,

- grupa radzenia sobie z przemocą w rodzinie "Azymut".

 

Wykaz dyżurów specjalistów będzie dostępny na stronie internetowej: http://www.mopsbelchatow.pl/ w zakładce: Wsparcie specjalistów

 

ssrkPORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
os. 1-go Maja 4 A 97-400 Bełchatów
tel. (0-44) 633-08-88

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie prowadzi Poradnię Życia Rodzinnego, w ramach której można uzyskać bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, w zakresie uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Wykaz dyżurów specjalistów znajduje się na stronie internetowej: https://www.srk-belchatow.pl/poradnia-zycia-rodzinnego/

 

 

W godzinach przyjęć specjalistów działa Katolicki Telefon Zaufania - /44/ 633 08 88.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl