joombig banner rotation images

Menu


pomocOd grudnia 2017 roku funkcjonuje Ogólnopolskie Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działające w ramach Narodowego Programu Zdrowia

 

Działalność Centrum ma służyć polepszeniu dostępności doraźnej pomocy osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego. Kontaktując się z Centrum Wsparcia, każda osoba potrzebująca pomocy, będzie mogła porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

 

Zatem, jeżeli:

  • Czujesz się stale przygnębiony;
  • Nie dajesz sobie rady z codziennością;
  • Przeżywasz kryzys emocjonalny;
  • Znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”;
  • Nie radzisz sobie ze stresem;
  • Jesteś ofiarą przemocy;
  • Zamartwiasz się o swój stan zdrowia;
  • Nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby;

możesz skorzystać  z pomocy  ww. Centrum.

 

belchatow 5422

 

Parafia Narodzenia N.M.P.

ul. Kościuszki 2

97-400 Bełchatów

sala na I piętrze Domu Katechetycznego

 

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

 

 Wykaz dyżurów specjalistów

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjaliści

Poniedziałek 15:00-18:00 Psycholog
Piątek 16:00-19:00 Psycholog

porady PrawneUrząd Urząd Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów
tel. 44 733 52 13

 

 

Od 4 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta Bełchatowa udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna dla:
1) osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, 
2) osób do 26 roku życia i tych, które ukończyły 65 lat, 
3) kombatantów i weteranów, 
4) posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 
5) tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty, 

6) kobietom w ciąży.                                                                  

 

 

belchatow mops 1480Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Ul. Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów
tel. (0-44) 635-28-92 (informacja)

www.mopsbelchatow.pl

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz w zakresie uzależnień.

 

Zakres udzielanej pomocy:
1. Poradnictwa prawnego: prawo rodzinne, opiekuńcze, zabezpieczenie społeczne, ochrona praw lokatorów,
2. Rozwiązywania problemów osobistych, 
3. Trudności wychowawczych,
4. Umiejętności rodzicielskich,
5. Przemocy w rodzinie,
6. Pielęgnowania więzi w rodzinie,
7. Problemu uzależnień,
8. Psychoterapii  rodzin w kryzysie,
9. Terapii małżeńskiej i indywidualnej.

 

 

ssrkPORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
os. 1-go Maja 4 A 97-400 Bełchatów
tel. (0-44) 633-08-88

www.srk-belchatow.pl

 

 

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019