joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia pn. Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 55_2019.pdf)Zarządzenie 55/2019[ ]216 kB

Zarządzenie Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 45_2019.pdf)Zarządzenie 45/2019[ ]4734 kB

Zarządzenie Nr 50/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sportowy Bełchatów – zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi”, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 50_2019.pdf)Zarządzenie 50/2019[ ]5228 kB

Zarządzenie Nr 49/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro – organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 49_2019.pdf)Zarządzenie 49/2019[ ]4764 kB

Zarządzenie Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 422/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. „Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka „Kibice Razem 2019”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 46_2019.pdf)Zarządzenie 46/2019[ ]319 kB

Zarządzenie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 22_2019.pdf)Zarządzenie 22/2019[ ]5195 kB

Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 21_2019.pdf)Zarządzenie 21/2019[ ]5144 kB

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 16_2019.pdf)Zarządzenie 16/2019[ ]4856 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018