joombig banner rotation images

Menu

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Bełchatów na 2019 rok.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]252 kB

Dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych (Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]266 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bełchatowa dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]688 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]7215 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.doc)Załącznik nr 2[ ]34 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Bełchatów na 2019 rok.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]595 kB
Download this file (Załacznik Nr do Ogłoszenia.pdf)Załącznik nr 1[ ]490 kB
Download this file (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta.pdf)Załącznik nr 2[ ]267 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]608 kB
Download this file (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28.01.2019r..pdf)Załącznik nr 1[ ]1428 kB
Download this file (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28.01.2019.pdf)Załącznik nr 2[ ]276 kB

Protokół sporządzony dnia 13 listopada 2018r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2019 rok".

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji.pdf)Protokół z konsultacji[ ]208 kB

Protokół sporządzony dnia 13 listopada 2018r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu "Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji.pdf)Protokół z konsultacji[ ]254 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  Miasta Bełchatowa na 2019 rok”.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]361 kB
Download this file (Załącznik1.pdf)Załącznik nr 1[ ]10316 kB
Download this file (Załącznik2.pdf)Załącznik nr 2[ ]155 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018