joombig banner rotation images

Menu

Protokołem z posiedzenia Kapituły Konkursu z dnia 8 stycznia 2019r. tytuł Dobrodziej Roku 2018 otrzymuje Pani Anna Łastowska zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Emerytów i Rencistów "ENERGETYK". Pani Anna Łastowska działa na rzecz rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w Bełchatowie. Włącza się w działalność charytatywną, od wielu lat min. wspierając organizowane koncerty na rzecz chorych dzieci w powiecie bełchatowskim. Wspiera finansowo wiele fundacji i stowarzyszeń, związków wyznaniowych z zakresu turystyki, kultury i sportu. Za swoją pracę społeczną i działania na rzecz różnych grup społecznych została wielokrotnie odznaczona i wyróżniona.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020