joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia7 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Spotkanie z pieśnią w duchu uwielbienia”.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020