joombig banner rotation images

Menu

W dniu 27 maja 2019 roku Parafia Narodzenia NMP w Bełchatowie złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Spotkanie z pieśnią w duchu uwielbienia, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (DOT. UPR. OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WS.524.2.2019.pdf)Oferta[ ]173 kB
Download this file (OGŁOSZENIE WS.524.2.2019.pdf)Ogłoszenie[ ]34 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020