joombig banner rotation images

Menu

W dniu 9 kwietnia 2019 roku Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" w Bełchatowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Reprezentowanie Miasta Bełchatowa w Mistrzostwach Młodzików Województwa Łódzkiego na stadionie AZS Łódź 2019”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta - UKS CZEMPION.pdf)Oferta - UKS CZEMPION[ ]3859 kB
Download this file (Ogłoszenie UKS CZEMPION.pdf)Ogłoszenie UKS CZEMPION[ ]259 kB
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Sekcja Triathlonowa przy BTS "AS".
Zarządzenie Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Sekcja Triathlonowa przy BTS "AS".
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 113_2019.pdf)Zarządzenie 113_2019[ ]243 kB
W dniu 9 kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, ul. Żeromskiego 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Krzyżackim szlakiem: Malbork – Gdańsk – Gdynia - Sopot” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1972 kB
Download this file (Ogłoszenie - Krzyżackim szlakiem.pdf)Ogłoszenie - Krzyżackim szlakiem[ ]258 kB
W dniu 25 marca 2019 roku Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, ul. Żeromskiego 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Krzyżackim szlakiem: Malbork – Gdańsk – Gdynia - Sopot.
Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]248 kB
W dniu 29 marca 2019 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe "AS" z/s w Bełchatowie, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Sekcja ", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta - BTS AS.pdf)Oferta - BTS AS[ ]2865 kB
Download this file (Ogłoszenie - BTS AS.pdf)Ogłoszenie - BTS AS[ ]251 kB
Zarządzenie Nr 106/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Mogę więcej.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 106_2019.pdf)Zarządzenie 106/2019[ ]251 kB
Zarządzenie Nr 105/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Pomagasz więc jestem.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 105_2019.pdf)Zarządzenie 105/2019[ ]251 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019