joombig banner rotation images

Menu

 

Liczba ludności Miasta Bełchatowa wynosi blisko 58,9 tys. mieszkańców. Osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące teren Miasta Bełchatowa stanowią grupę blisko 9,4 tys. osób,  w tym kobiet powyżej 60 roku życia – 6 449, natomiast mężczyzn powyżej 65 roku życia - 2 914.

 
Położenie bełchatowskich seniorów przestawia „Informacja o sytuacji mieszkańców Miasta Bełchatowa w wieku emerytalnym”. Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 
Informacja obrazuje:
- ilość oraz rodzaj świadczeń jakich MOPS w Bełchatowie udzielił w 2016 roku osobom po 60 roku życia;
- liczbę osób starszych przebywających w ŚDS;
- liczbę bełchatowian w wieku emerytalnym przebywających w DPS;
- sytuację zdrowotną osób starszych przedstawioną na podstawie informacji przekazanych przez bełchatowskie zakłady opieki zdrowotnej;
- opis instytucji, klubów, organizacji zrzeszających w swoich gronach bełchatowskich seniorów
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020