joombig banner rotation images

Menu


"Cafe Senior Raj Centrum Aktywności Seniora"  ma na celu stworzenie miejsca przyjaznego osobom starszym – umożliwiającego im nawiązanie nowych przyjaźni i rozwinięcie kontaktów towarzyskich przy słodkim poczęstunku i wyśmienitej kawie czy herbacie, zapewniającego dostęp do informacji o wszelkich ofertach miasta adresowanych do bełchatowskich seniorów oraz, w którym realizowane programy będą ingerować i aktywizować lokalne środowisko seniorów w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Wśród wykorzystywanych form pracy z seniorami znajdą się zajęcia aktywizujące i integracyjne oparte na metodzie pracy warsztatowej, m. in. zorganizowanie kursu obsługi sprzętu komputerowego oraz zajęć: artystycznych (np. plastycznych, rzeźbiarskich), teatralno-literackich, florystycznych, sportowo-muzycznych z elementami tańca. W ramach oferty zostaną także zorganizowane zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach profilaktyki prozdrowotnej. Proponuje się również nową formułę porad kosmetycznych i fryzjerskich. Bazą ich realizacji będzie pozyskiwanie partnerów z branży kosmetycznej i fryzjerskiej - zarówno lokalnych, jak również znajdujących się poza terenem Bełchatowa. W miejscu tym seniorzy będą również mogli pozyskać informacje o wszelkich ofertach miasta adresowanych do swojej grupy wiekowej.

 

  Harmonogram zajęć na marzec:

● ZAJĘCIA TEATRALNO - LITERACKIE
1 i 3 poniedziałek miesiąca 16:00 - 18:00

● SPOTKANIA PRZY MUZYCE NIE TYLKO POWAŻNEJ
2 i 4 wtorek miesiąca 17:30 - 18:30

● SPORT TO ZDROWIE A TANIEC TO PRZYJEMNOŚĆ
każda środa miesiąca 16:15 - 17:15

● ZAJĘCIA PLASTYCZNE
1 i 3 czwartek miesiąca 17:00 - 19:00

● SENIORALNE SPOTKANIA PRZY BRYDŻU I SZACHACH
2 i 4 czwartek miesiąca 13:30 - 18:30

● NIE BOIMY SIĘ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY
ostatni piątek miesiąca 17:00 - 18:00

 

Miejsce, godziny otwarcia:

Bełchatów, ul. Energetyków 6 (os. Przytorze)

Poniedziałek – Piątek 13.00 – 19.00

tel. 44 712 00 89

 

Prowadzeniem Centrum zajmuje się  Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ERSKA.

Integralną częścią Cafe Senior Raj jest Punkt Informacji Prozdrowotnej, w którym bełchatowianie - nie tylko ci po sześćdziesiątce - uzyskają wyczerpującą informację i wiedzę w zakresie ochrony zdrowia, jak chociażby porady dotyczące prawidłowego odżywiania czy dbania o zdrowe serce.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019