Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
Jednym z ważniejszych zadań Obrony Cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym.
 
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się:

- systemy alarmowe miast,

- centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,

- radiowęzły radiolinii przewodowej,

- syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych,

- sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp).

 

Poniżej opisane są trzy rodzaje alarmów: o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, powietrzny i o skażeniach. Przedstawione są również infromacje w jakim celu jest ogłaszany, jaki dźwięk go sygnalizuje, co należy zrobić aby uchronić się przed niebezpieczeństwem.


ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA - dźwięk ciągły trwający 3 minuty; ogłasza się w celu powiadomienia ludności np. o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofie ekologicznej. W przypadku ogłaszania tego alarmu należy:

 

gdy znajdujesz się w mieszkaniu:
 • włącz odbiornik radiowy lub telewizyjny na program lokalny w celu wysłuchania komunikatów nadzwyczajnych;
 • stosuj się ściśle do poleceń podanych w komunikatach nadzwyczajnych;
 • powiadom sąsiadów o zagrożeniu;
 • w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCh) uszczelnij okna, drzwi, otwory wentylacyjne i nie opuszczaj mieszkania bez specjalnych instrukcji służb kierujących ewakuacją;

 

gdy znajdujesz się na ulicy:

 • w bezpośrednim sąsiedztwie uwalnia się NSCh oddalaj się najkrótszą drogą od rejonu zagrożenia w miarę możliwości prostopadle do kierunku wiatru;
 • ostrzegaj inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie;
 • nie znasz przyczyny ogłoszenia alarmu - staraj się dotrzeć do miejsca gdzie możesz;
 • wysłuchać komunikatów nadzwyczajnych;
 • stosuj się do poleceń służb porządkowych.

 

 

ALARM POWIETRZNY - dźwięk modulowany trwający 3 minuty; ostrzega o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza. W przypadku ogłaszania tego alarmu:

 

osoby znajdujące się w mieszkaniu powinny:

 • ubrać się;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

 

osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

 


ALARM O SKAŻENIACH - dźwięk trwający 10 sekund powtarzany przez 3 minuty z przerwami 15-25 sekund; alaram ogłasza się, by ostrzec o skażeniach wykrytych w danym rejonie lub mogących wystąpić przed upływem 30 minut.


Podstawowe czynności które powinny zostać wykonane po usłyszeniu syreny alarmowej:

 • nałożyć indywidualne środki ochrony;
 • włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej;
 • postępować zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach;
 • wykonywać polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.

 

Jeżeli jedziesz samochodem:

 • wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia (najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych;
 • pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

 

Jeżeli jesteś w budynku:
 • pozostań w budynku;
 • wpuść do niego zagrożonych przechodniów;
 • poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu;
 • zamknij drzwi i okna;
 • wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych;
 • znajdź pomieszczenia bez okien;
 • unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku;
 • unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu;
 • włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

 

Jeżeli jesteś poza budynkiem:
 • znajdź najbliższy zamieszkany budynek;
 • w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę do nosa);
 • umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy;
 • w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.

 

Jeżeli doszło do skażenia:

 • nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy;
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem;
 • pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów;
 • opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób;
 • umyj dokładnie ręce wodą i mydłem;
 • zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka;
 • umyj się pod prysznicem;
 • po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal;
 • wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję.

 

Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:

 • wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy;
 • zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie;
 • wyłącz klimatyzację w budynku;
 • sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji.

 


W załączniku poniżej znadjuje się tabela z rodzajami alarmów i sygnałów oraz komunikatami alarmowymi, którymi posługuje się Obrona Cywilna.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl