Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Jak się zachować, gdy jesteś świadkiem wypadku? Kogo poinforować o zagrożeniu i jakie informacje należy przekazać? jak powinno wyglądać zgłoszenie do służb ratunkowych? Czym zajmują się poszczególne jednostki ratownicze? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć właśnie w tej zakładce.

 

Wykaz telefonów alarmowych:

 

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112,

 

- Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie tel. 997, 112, 44 635 52 11,

 

- Pogotowie Ratunkowe w Bełchatowie tel. 999, 44 733 14 46,

 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 998,  44 633 82 00,

 

- Straż Miejska w Bełchatowie tel.  986, 44 635 63 00,

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie tel. 44 635 45 98,

 

- Pogotowie energetyczne tel. 991,

 

- Pogotowie gazowe tel. 992,

 

- Pogotowie ciepłownicze tel. 993,

 

- Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 44 633 83 06.

 • W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, w zależności od rodzaju występującego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić: pogotowie ratunkowe, państwową straż pożarną, policję lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
 •  
 • Do podstawowych zadań realizowanych przez poszczególne służby należy:
 •  
 • pogotowie ratunkowe (Państwowe Ratownictwo Medyczne): ratowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia;
 •  
 • państwowa straż pożarna: ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego; ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną; ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną;
 •  
 • policja: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej; w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.
 •  
 • Uwaga !
 • Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art.4 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
 • 2006 r., Dz.U. 2006 Nr 191, poz. 1410).
 • JAK UZYSKAĆ POMOC ?
 •  
 • Pogotowie ratunkowe:
 • - zadzwonić na nr tel. 999 lub 112,
 •  
 • - po uzyskaniu telefonicznego połączenia dyspozytor zapyta:
 •  Co się stało?
 • Podaj rodzaj wypadku lub zachorowania (np. wypadek samochodowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie w miejscu publicznym, atak padaczki itp.),
 • Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy?
 • Czy jest przytomna, czy oddycha, czy się rusza, czy na coś w przeszłości chorowała, w przypadku wypadków ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny,
 • Gdzie to się stało?
 • Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarę dokładny adres, jakieś harakterystyczne punkty topograficzne ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia,
 • Ewentualne dane osobowe osoby potrzebującej pomocy?
 • Jej imię i nazwisko i wiek, jeśli jest to Ci osoba nieznajoma po prostu powiedz, że jej nie znasz,
 • Kim jesteś, jako osoba wzywająca?
 • Podaj swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz.
 •  
 • - nigdy pierwszy nie rozłączaj się, ponieważ po zebraniu wywiadu dyspozytor przekaże Ci pewne informacje jak postępować do czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego. Czasami takie proste zabiegi mogą pacjentowi uratować życie.
 • Pamiętaj, że w przypadkach wątpliwych (podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub przerwanie rozmowy) dyspozytor może ponownie nawiązać rozmowę uściślając adres. Jeżeli jest to wypadek, zabezpiecz miejsce wypadku. Dyspozytor pogotowia ratunkowego już sam powiadomi inne służby ratownicze potrzebne na miejscu zdarzenia, a więc Straż Pożarną i Policję. W przypadkach niezagrażających życiu pacjenta dyspozytor udzieli informacji, w jaki sposób pomóc pacjentowi lub, kto jest w stanie przybyć na lekarską wizytę domową.
 •  
 • Państwowa straż pożarna:
 • - zadzwonić na nr tel. 998 lub 112,
 •  
 • - po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy wyraźnie podać: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu; adres i nazwę obiektu; co się pali, na którym piętrze; czy istnieje zagrożenie życia ludzi w miejscu pożaru lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe;
 •  
 • - odłóż słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia pożaru. Odczekaj chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie przez dyżurnego telefonistę straży, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy.
 •  
 • Policja:
 • - zadzwonić na nr tel. 997 lub 112;
 •  
 • - po uzyskaniu telefonicznego połączenia dyspozytor zapyta o:
 • miejsce i rodzaj zdarzenia,
 • dokładny adres,
 • jakie istnieje zagrożenie (wypadek, kolizja, ile samochodów bierze udziałw wypadku itp.),
 • nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni
 •  
 • - po uzyskaniu telefonicznego połączenia z nr 112 dyspozytor w zależności od zdarzenia przekieruje połączenie do odpowiedniej służby (policji, pogotowia, straży pożarnej) lub przyjmie informację o zdarzeniu, zadając odpowiednie pytania
 •  

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl