Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. 
Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 
Podstawowe cele monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa to:

- jakość  świadczenia usług, 

- ochrona bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrona porządku publicznego.

- poprawa bezpieczeństwa klientów oraz pracowników Urzędu Miasta,

Monitoringiem wizyjnym objęte są budynki Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 oraz przestrzeń publiczna na terenie Miasta Bełchatowa.
Lokalizacja kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Bełchatowa:
1. ul. Paderewskiego 6 - obejmuje ul. Paderewskiego 6 (kort tenisowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownię, boisko do siatkówki plażowej, Skatepark, ściankę wspinaczkową, tereny zieleni). 
2. os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 - obejmuje os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 (boisko do koszykówki, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, tereny zieleni). 
3. os. Okrzei 2 - obejmuje os. Okrzei 2 (trasa wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku nr 2 wraz z parkingami, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni). 
4. os. Okrzei przed blokiem nr 22  - obejmuje os. Okrzei przed blokiem nr 22   (teren placu zabaw Wesoły zakątek dz. 170/4 obr.13, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni). 
5. Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 - obejmuje budynek Urzędu Miasta  (parking wraz z wjazdem od ul. Mielczarskiego oraz wewnątrz głównego budynku urzędu).  
 
Wgląd w Monitoring Wizyjny Miasta Bełchatowa posiadają pracownicy Straży Miejskiej w Bełchatowie celem wykonywania zadań z zakresu ochrony mienia i porządku publicznego wynikających  z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 
Lokalizacje systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej Miasta Bełchatowa:
1. 4 kamery - ul. Paderewskiego 6 - obejmuje teren od strony ul. Paderewskiego 6 w kierunku ul. Wojska Polskiego  z obiektami (kort tenisowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia, boisko do siatkówki plażowej, skatepark, ścianka wspinaczkowa, tereny zieleni). 
2. 9 kamer - os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 - obejmuje os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 z obiektami (boisko do koszykówki, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, tereny zieleni). 
3. 15 kamer - os. Okrzei 2 - obejmuje os. Okrzei 2 z obiektami (trasa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku nr 2 wraz z parkingami, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni). 
4. 8 kamer - os. Okrzei przed blokiem nr 22  - obejmuje os. Okrzei przed blokiem nr 22  z obiektami (plac zabaw „Wesoły Zakątek”, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni na działce o nr 170/4 obr.13).
 
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl