Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Poniżej lista wybranych stron internetowych, na których warto szukać informacji o szeroko pojętym bezpieczeństwie i porządku publicznym. Wśród nich są adresy internetowe m.in. różnych instytucji w tym rządowych, policji oraz polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych.

 

Instytucje rządowe:

 

    * Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.mswia.gov.pl  - na stronie m.in. znajdują się dokumenty dotyczące działalności samorządu terytorialnego, mniejszości narodowych oraz informacje związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

    *  Ministerstwo Obrony Narodowej
www.wp.mil.pl  - na oficjalnej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej m.in. udostępniane są informacje związane z bezpieczeństwem militarnym naszego kraju, współpracy międzynarodowej oraz polityki obronnej RP. Na stronie można również znaleźć informacje dotyczące polskiego wojska i jego uzbrojenia.

 

* Departament Wychowania i Promocji Obronności
www.wojsko-polskie.pl - strona poświęcona informacjom na temat wychowania, promocji obronności oraz współpracy cywilno - wojskowej. Zamieszczane są również aktualności związane z organizacjami pozarządowymi współpracującymi z wojskiem oraz dotyczące misji pokojowych. Pod wspomianym adresem można też znaleźć wszystkie szczegóły o wszystkich konkursach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Departament.


    * Komenda Główna Policji
www.kgp.gov.pl - można na niej znaleźc aktualności o pracy policji i jej jednostkach w całym kraju. Publikowane są również wszelkiego rodzaju statystyki, wykaz jednostek w kraju oraz porady profilaktyczne.


    *  Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
www.policjabelchatow.dolsat.pl - oprócz aktualności z pracy bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji można też znaleźć informacje m.in. o dzielnicowych, którzy pracują na poszczególnych terenach Bełchatowa.


    * Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
www.kgpsp.gov.pl - oficjalna strona Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka zamieszcza na niej różnorodne zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz materialy poświęcone działalności Straży Pożarnej w kraju.


     * Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
www.bbn.gov.pl - bieżące informacje związane ze sferą bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, jakie do realizacji powierza prezydent RP.

 
    * Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
www.abw.gov.pl - przydatny link, dla osób które poszukują danych na temat informacji niejawnych oraz struktury i zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


    * Biuro Ochrony Rządu
www.bor.pl - na stronie zapoznamy się m.in. z uprawnieniami i kompetencjami Biura Ochrony Rządu.


    * Państwowa Agencja Atomistyki
www.paa.gov.pl - pod wskazanym adresem można znaleźć wszelkie informacje na temat bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.


     * Główny Inspektorat Sanitarny
www.gis.gov.pl - portal z informacjami o bezpieczeństwie sanitarnym w kraju.

    * Krajowy Lekarz Weterynarii
www.wetgiw.gov.pl - tutaj można znaleźć prawo weterynaryjne oraz dane dotyczące ochrony zwierząt i higieny produktów pochodzenia zwierzęcego.


     * Akademia Obrony Narodowej
www.aon.edu.pl - na stronie tej znajdziemy informacje dotyczące możliwości edukacyjnych w uczelni na kierunkach związanych z bezpieczeństwem oraz zapoznać się z publikacjami z dziedziny bezpieczeństwa.


    * Wojskowa Akademia Techniczna
www.wat.edu.pl - przydatny link, dla osób poszukujących aktulności o możliwości edukacyjnych uczelni na kierunkach technicznych.

 

 

Organizacje Międzynarodowe:

 
     * Sojusz Północnoatlantycki NATO
www.nato.int - strona z przydatnymi informacjami na temat sojuszu oraz działań prowadzonych przez niego w dziedzinie bezpieczeństwa. Strona w angielskiej wersji językowej.


     *  Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ
www.un.org - portal z informacjami na temat działalności organizacji w różnych sferach życia społecznego i misji pokojowych ONZ. Strona ta dostępna jest w kilku wersjach językowych lecz bez wersji polskiej.


     * Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE
www.osce.org - na stronie tej znajdziemy informacje z działalności organizacji jak również spraw związanych z bezpieczeństwem europejskim. Strona ta jest w angielskiej wersji językowej.


    * Unia Europejska UE
www.europa.eu - na podanym portalu można znaleźć informacje dotyczące działalności całej UE jak również  informacje na temat jej polityki bezpieczeństwa. Strona ta jest w kilku wersjach językowych międzyinnymi w wersji polskiej.

 

 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 

     * Polski Czerwony Krzyż
www.pck.org.pl - strona z aktualnościami o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Podane są na niej również  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


     * Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza
www.strzelec-belchatow.pl - pod wskazanym adresem można zapoznać się ze specyfiką działalności tego stowarzyszenia, poznamy jego tradycje oraz historię.


     * Rejonowy Sztab Ratownictwa w Bełchatowie
www.sztab-ratownictwa.pl - na stronie zapoznamy się z działalnością stowarzyszenia, statutem oraz jego historią.

 

 

    

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl