joombig banner rotation images

Menu

Events Calendar

Sobotni Klub Książkowego Motylka

Zapraszamy do filii nr 2 (os. Dolnośląskie 204 B) biblioteki na bezpłatne zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020