Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Events Calendar

Sesja Rady Miejskiej

Po wakacyjnej przerwie do obrad wracają miejscy radni. Sesja odbędzie się już w najbliższy czwartek, 29 sierpnia. Rajcy mają na niej rozmawiać m.in. o bełchatowskiej oświacie, planach zagospodarowania przestrzennego, a także zasadach wynajmowania lokali, które są w zasobach miasta. Obrady rozpoczną się o godz. 9 w sali herbowej magistratu.

Sierpniową sesję zdominują tematy związane z bełchatowską oświatą. Oprócz informacji o przygotowaniu miejskich przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego, Rada Miejska zajmie się również projektem uchwały dotyczącym m.in. wysokości dodatku dla nauczycieli, którzy są wychowawcami klas. Od września jego wysokość zmienia się ze 100 zł na 300 zł, co wynika z Karty Nauczyciela. Radni zdecydują również czy PS nr 5, PS nr 1, PS nr 2 oraz SP nr 4 przystąpią do projektów, na które pozyskały środki zewnętrzne. Wspomniane przedszkola otrzymały dofinansowania na edukację ekologiczną z WFOŚiGW na łączną kwotę blisko 85 tys. zł, a „czwórka” unijną dotację na kwotę prawie 72 tys. zł. Aby placówki mogły przystąpić do realizacji swoich projektów miasto z własnego budżetu musi dołożyć ponad 25 tys. zł o czym zdecydują radni.

Na sierpniową sesję powraca również projekt uchwały dotyczący zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Zostały one dostosowane do nowego programu gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym oraz zmienionej ustawy o ochronie praw lokatorów.

W porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej znalazły się także punkty związane z planem zagospodarowania przestrzennego, określeniem wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz powołaniem zespołu, który przygotuje opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów – bełchatowskiego i piotrkowskiego.

Porządek najbliższej sesji, a także przygotowane na nią projekty uchwał i inne dokumenty dostępne są TUTAJ. W trakcie trwania obrad będzie również prowadzona transmisja online - będzie ona dostępna TUTAJ

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl