Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Events Calendar

Sesja Rady Miejskiej

Udzielenie absolutorium prezydentowi Bełchatowa i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok – m.in. takie punkty znalazły się w porządku obrad najbliższej, XII Sesji Rady Miejskiej. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 27 czerwca, w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu. Początek o godz. 9.

W planowanym porządku obrad znalazło się kilka projektów uchwał. Wśród nich m.in. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Bełchatowa za rok 2018. Podczas sesji ma też zostać przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady na temat wykonania budżetu. Radni zajmą się również absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu za poprzedni rok.

Rada Miejska zapozna się również z Raportem o stanie Miasta Bełchatowa za 2018 rok, raportem ewaluacyjnym z realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022" oraz ze sprawozdaniami z działalności bełchatowskiego MOPS-u, realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Programu Wspierania Rodziny w Bełchatowie. Wszystkie podsumowania dotyczą ubiegłego roku.

 

 


Radni rozmawiać też będą o przekazaniu 100 tys. złotych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń służbowych, a także o projektach nadania nazw dwóm ulicom w Bełchatowie. Jedna, położona prostopadle do ul. H. Sienkiewicza, nazywać by się miała Tatrzańska, a druga, prostopadła do ul. Pabianickiej – Kamionkowa.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl