Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Events Calendar

VI Sesja Rady Miejskiej

Podczas najbliższej, szóstej już, sesji miejscy radni rozmawiać będą między innymi o strategiach rozwoju elektromobilności oraz nowym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  VI sesję Rady Miejskiej w Bełchatowie zaplanowano na 24 stycznia. Radni spotkają się tradycyjnie w Sali Herbowej o godz. 10.

Przedmiotem rozmów radnych będzie strategia rozwoju elektromobilności miasta na lata 2019-2035, zakładająca między innymi wzrost zainteresowania transportem niskoemisyjnym. Sposoby pozyskania na ten cel dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (priorytetowy program „GEPARD II”) – to jeden z punktów porządku obrad. Przypomnijmy, że miasto - działając na rzecz ochrony środowiska i walki ze smogiem - stawia przede wszystkim na ekologiczne rozwiązania.

Wśród podejmowanych tematów znajdzie się też projekt nowego regulaminu dostarczania wody do miasta oraz odprowadzania ścieków. W dokumencie uwzględniono wymagane ustawą prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, czyli spółki Wod.-Kan. W programie styczniowej sesji jest także punkt dotyczący delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Bełchatowie do komisji mieszkaniowej

Jednym z punktów obrad będzie także plan pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie na rok 2019. Nie licząc najbliższej sesji, w bieżącym roku zwołanych zostanie jeszcze 10 spotkań Rady Miejskiej. Z harmonogramu prac wyłączono jedynie lipiec, na który przypadnie przerwa sesyjna.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl