joombig banner rotation images

Menu

Kalendarz wydarzeń

Tworzysz? Weź udział w projekcie artystycznym "Wypełnienie"

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zaprasza do udziału w projekcie artystycznym, pn. „Wypełnianie”.

 

„Wypełnianie" to ogólnopolski projekt interdyscyplinarny, mający na celu powstanie zbiorowej wystawy, złożonej z prac Artystów wyłonionych w ramach otwartego naboru. Wystawa ma na celu popularyzację sztuki wysokiej, wśród lokalnej społeczności; skłonienie artystów amatorów jak i profesjonalistów do zaprezentowania swoich dzieł szerszej publiczności oraz zatarcie granicy pomiędzy sztuką wysoką a różnorakimi działaniami aspirującymi do bycia sztuką.

Udział w Projekcie, może wziąć każda osoba, przebywająca, mieszkająca lub ucząca się na terenie Polski, bez ograniczeń wiekowych. Otwarty nabór skierowany jest zarówno do profesjonalistów jak i amatorów.

Aby wziąć udział w Projekcie należy do 20.11 przesłać do organizatora cyfrowe dokumentacje (zdjęcia, pliki dźwiękowe, pliki video itp.) swoich autorskich dzieł, wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym.

 

Pełen regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.mckbelchatow.pl

 

Harmonogram projektu:

 

Czas trwania: od 29 października do 16 grudnia 2018 roku


Obrady jury: od 17 grudnia 2018 roku do 13 stycznia 2019 roku


Ogłoszenie zwycięzców oraz kontakt z laureatami: od 14 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku


Wernisaż wystawy: 2 marca 2019 roku


Czas trwania wystawy: od 2 marca 2019 roku do 30 marca 2019 roku

 

Wypełnianie” - założenia Projektu
Naszym celem jest wypracowanie świeżego, współczesnego kontekstu, przepuszczonego przez pryzmat naszej wrażliwości artystycznej. Dlatego też nie zakładamy z góry formy wydarzenia, lecz dajemy możliwość na wypracowanie jej przez nas na podstawie nadesłanych prac. To one będą impulsem dla ostatecznej formy wydarzenia.

Open Call ma na celu dostarczyć nam tego impulsu. Ponieważ chcemy dotrzeć do jak największej, a przez to różnorodniejszej grupy odbiorców będzie on miał charakter ogólnopolski. W tym celu musi także dotrzeć do potencjalnych współautorów wystawy poprzez zróżnicowane media. Niezbędna w tym będzie współpraca z różnymi portalami, instytucjami, mediami i grupami zrzeszającymi twórców. Chcemy, aby wydarzenie nie ograniczało się tylko do Miasta Bełchatowa, ale dawało impuls do dalszej pracy nad późniejszymi wydarzeniami, będącymi pokłosiem tego wydarzenia.

 

Autorzy Projektu:

Kuba Stępień - pochodzący z Bełchatowa fotograf i artysta wizualny mieszkający w Łodzi i studiujący na wydziale Sztuk Wizualnych tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Autor wielu publikacji fotograficznych między innymi dla niemieckiego “Der Grief” i brytyjskiego “Zero-Savage”. Laureat sekcji ShowOFF w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2018 z projektem “mana”, współorganizator projektu Lajt Penetration w krakowskim klubie Hevre przy współpracy z Krakowską Akademii Fotografii i uczestnik wystawy będącej zwieńczeniem Open Call Pomiędzy w ramach festiwalu Photo Fringe, laureat konkursu SEXEDPL organizowanego przez Vogue Polska we współpracy z Anją Rubik oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

Kacper Borek - pochodzący z Bełchatowa student Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej, uczestnik wystawy najlepszych prac semestralnych na WAPW z projektem “Obserwatorium latawców”, uczestnik wielu wystaw poseminaryjnych w ramach przeglądów prac na uczelni, autor projektu koncepcyjnego na Poidełko Warszawskie w ramach Konkursu na poidełko dla Warszawy organizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, twórca działający w przestrzeni miejskiej skupiający się na relacji człowieka z architekturą.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020