Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W dniu 10.12.2010 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”.


Priorytet: V. Infrastruktura społeczna
Działanie:  V.4  Infrastruktura kultury

Łączna wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 19 640 000,03 zł, natomiast dofinansowanie 9 615 025,01 zł.

 

W ramach projektu powstanie nowy obiekt Miejskiego Centrum Kultury (u zbiegu ulicy 19 Stycznia i Placu Narutowicza) wraz z zagospodarowaniem terenu i sceną plenerową, w którym:
- odbywać się będą zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego,
- powstanie interaktywna ekspozycja „Giganty Mocy” o charakterze edukacyjno–popularyzatorskim, która prezentować będzie historię oraz rozwój i działalność ośrodka górniczo-energetycznego,
- powstanie nowoczesna sala widowiskowo-teatralna z pełnowymiarową sceną, gdzie możliwe będzie organizowanie wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na rozwój kultury w regionie.

 

Giganty Mocy Bełchatów

 

Giganty Mocy Bełchatów

 

Giganty Mocy Bełchatów

 

Realizacja projektu „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” będzie dopełnieniem całego procesu rewitalizacji centrum miasta. Nowo powstały budynek wtopi się w nową architekturę centrum, co zwiększy jego estetykę, natomiast  podniesienie standardu infrastruktury kultury pozwoli stworzyć ośrodek kulturalny o prestiżowym znaczeniu dla regionu.

W ramach projektu powstał portal internetowy www.gigantymocy.pl , na którym są zamieszczane informacje z zakresu kultury i rekreacji, działalności MCK oraz informacje o organizowanych spotkaniach, konkursach i imprezach. Portal jest istotnym forum wymiany informacji i myśli.

Projekt zakończono w grudniu 2013 r.

 

Giganty Mocy Bełchatów

 

Giganty Mocy Bełchatów

 

 

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na oficjalne strony PGE Gigantów Mocy:

>>> www.gigantymocy.pl

 

>>> www.facebook.pl/gigantymocy

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl