Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
Ankieta - Miasto Bełchatów

Szanowni Państwo!
Urząd Miasta Bełchatowa przeprowadza ankietę celem zbadania efektywności działań promocyjnych oraz poznania Państwa oczekiwań względem prowadzonych działań marketingowych. Niezwykle ważna jest dla nas Państwa opinia w tej kwestii, która pozwoli nam ocenić nasze działania promocyjne względem klientów zewnętrznych (turystów i inwestorów) oraz poprawić ich efektywność w przyszłości. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną do wewnętrznych opracowań.Metryczka


Płeć

Invalid Input

W jakim jest Pan/-i wieku? Proszę wskazać przedział wiekowy:

Invalid Input

Jakie jest Pana/-i wykształcenie?
Invalid Input

W jakim województwie Pan/-i mieszka?

Invalid Input

Wielkość miejscowości zamieszkania:


Invalid Input


Pytania właściwe


1. Czy kiedykolwiek był/-a Pan/-i w Bełchatowie?

Invalid Input

2. W jakim celu był/ jest Pan/-i w Bełchatowie? Możliwość wielokrotnego wyboru.
Invalid InputInvalid Input

3. Czy kiedykolwiek szukał/-a Pan/-i informacji o Bełchatowie?


Invalid Input

Jeśli tak, to w jaki sposób pozyskał/-a Pan/-i informacje o Bełchatowie? Możliwość wielokrotnego wyboru.


Invalid InputInvalid Input

Jeśli tak, to czy uzyskane informacje były kompletne i spełniły Pana/-i oczekiwania?Invalid Input

4. Czy hasło promocyjne „Bełchatów – tylko dobre re:akcje” zachęca Pana/-ią do odwiedzenia Bełchatowa?

Invalid Input

5. Który z poniżej zamieszczonych znaków graficznych przedstawia logo Bełchatowa?

Invalid Input


6. Jak ocenia Pan/-i skuteczność wybranych form reklamy w dotarciu do klientów zewnętrznych? (skala od 1 do 5, gdzie 1 to najniższa ocena, a 5 najwyższa)


Strona internetowa

Invalid Input

Reklama w mediach społecznościowych (np. profil na Facebooku)

Invalid Input

Promocja w mediach (prasa, radio, telewizja)

Invalid Input

Wydawnictwa - ulotki, foldery, albumy itp.

Invalid Input

Reklama zewnętrzna (billboardy, plakaty, banery, telebim)

Invalid Input

7. Czy postrzega Pan/-i Bełchatów pozytywnie czy negatywnie? Dlaczego?Invalid Input

Uzasadnienie

Invalid Input


8. Które z poniższych określeń najbardziej oddają wg Pana/-i wizerunek Bełchatowa? (skala od 1 do 5, gdzie 1 to określenie najmniej pasujące do miasta, a 5 najbardziej pasujące do Bełchatowa)


paliwowo-energetyczna stolica Polski

Invalid Input

efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych

Invalid Input

dynamiczny rozwój miasta

Invalid Input

dogodne tereny inwestycyjne

Invalid Input

pomoc i wsparcie indywidualnego opiekuna inwestora

Invalid Input

zrewitalizowane centrum miasta

Invalid Input

miasto mistrzów sportu

Invalid Input

miasto pełne energii i spektakularnych wydarzeń

Invalid Input

wysoki komfort życia mieszkańców

Invalid Input

miasto dobrych re:akcji

Invalid Input

Inne

Invalid Input

Inne

Invalid Input

9. Czy planuje Pan/-i odwiedzić Bełchatów?Invalid Input

Jeśli tak, to w jakim celu?


Invalid InputInvalid Input

10. Jakie działania powinien poczynić Urząd Miasta, aby wzmocnić i rozwinąć działalność informacyjno-promocyjną miasta oraz wzbudzić zainteresowanie turystów i inwestorów? Prosimy o wskazanie Państwa pomysłów/ uwag – Maks. 2 odpowiedzi


Invalid InputInvalid Input

Jeśli zaznaczyłaś/eś odp. a) wybierz rodzaj mediów

Invalid Input

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl