Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
Ankieta

Szanowni Bełchatowianie!
Urząd Miasta Bełchatowa przeprowadza ankietę celem zbadania efektywności działań promocyjnych oraz poznania Państwa oczekiwań względem prowadzonych działań marketingowych. Niezwykle ważna jest dla nas Państwa opinia w tej kwestii, która pozwoli nam ocenić nasze działania promocyjne oraz poprawić ich efektywność w przyszłości. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną do wewnętrznych opracowań.


1. Czy zna Pan/-i logo Bełchatowa? Jeśli tak, to co ono przedstawia? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Invalid Input

2. Czy dostrzega Pan/-i logo miasta w przestrzeni miejskiej? Jeśli tak, to w jakich miejscach w mieście?

Invalid InputInvalid Input
Invalid Input

3. Jak brzmi hasło promocyjne Bełchatowa?Invalid Input


4. Jak ocenia Pan/-i skuteczność wybranych form reklamy stosowanych przez Miasto w działaniach promocyjnych w dotarciu do mieszkańców Bełchatowa? (skala od 1 do 5, gdzie 1 to najniższa ocena, a 5 najwyższa)


strona internetowa www.belchatow.pl

Invalid Input

Reklama w mediach społecznościowych (np. profil na Facebooku)

Invalid Input

promocja w mediach (prasa, radio, telewizja)

Invalid Input

wydawnictwa - ulotki, foldery, albumy itp.

Invalid Input

reklama zewnętrzna (billboardy, plakaty, banery, telebim)

Invalid Input

promocja przy okazji organizacji wydarzeń organizowanych w mieście

Invalid Input

inne formy promocji (proszę wpisać)

Invalid Input

Oceń tę formę promocji

Invalid Input


5. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź


Festiwal Re:Aktor
Invalid Input

Siatkarski Weekend Mocy
Invalid Input

Giganty Mocy
Invalid Input

6. Czy Pana/-i zdaniem działania promocyjne organizowane przez UM są dostrzegalne? Jeśli tak, to jakie ostatnio podjęte przez Urząd Miasta działania promocyjne zostały przez Pana/-ią zauważone?

Invalid Input

W przypadku udzielenia odp. twierdzących (a i b) proszę wymienić zauważone działania promocyjne:

Invalid Input

7. W jakich wydarzeniach/akcjach promocyjnych miasta Pan/-i uczestniczy? Możliwość wielokrotnego wyboruInvalid InputInvalid Input

8. Czy spotkał się Pan/-i z materiałami promującymi miasto tj. wydawnictwa typu ulotki, foldery, kalendarze, czy gadżety promocyjne?Invalid Input

9. Jakich informacji czy materiałów informacyjno-promocyjnych oczekiwał(a)by Pan/-i? Możliwość wyboru maks. 3 odpowiedzi.Invalid Input

Foldery o tematyce

Invalid Input

Inne: (proszę wymienić)

Invalid Input

10. Z czym Pan/-i najbardziej utożsamia się w Bełchatowie? Z czego jest Pan/-i najbardziej dumny/-a jako mieszkaniec tego miasta? Możliwość wyboru maks. 3 odpowiedzi.
Invalid InputInvalid Input

11. W jakim obszarze widzi Pan/-i potrzebę poprawy w mieście? Możliwość wyboru maks. 3 odpowiedzi.

Invalid Input

Proszę wyjaśnić dlaczego uznaje Pan/-i konieczność zmian w tym obszarze i w jakim kierunku powinny to być zmiany.

Invalid Input

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl