Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wnioski można składać w siedzibie MOPS-u przy ul. Dąbrowskiego 2Wnioski można składać w siedzibie MOPS-u przy ul. Dąbrowskiego 2

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym dają możliwość ubiegania się o niego w przypadku, gdy pod jednym adresem znajdują się więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Dotychczas, po spełnieniu wymogów, dodatek wypłacany był tej osobie, która złożyła go jako pierwsza. Teraz to się zmieniło. Ustawodawca, po wprowadzonych zmianach, daje taką możliwości pozyskania dodatku pozostałym, jeśli spełnione zostaną określone warunki.

 

Nowe możliwości ubiegania się o wypłatę dodatku węglowego regulują zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r., które obowiązują od 3 listopada b.r. Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, istnieje możliwość złożenia wniosków o wypłatę dodatku dla tych mieszkańców, którzy pod jednym adresem prowadzą odrębne gospodarstwa domowe. Trzeba jednak spełnić wszystkie warunki określone przez ustawodawcę, to jest:

 

  • - Pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe.
  • - Każde gospodarstwo domowe znajduje się w odrębnym lokalu.
  • - W terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach.   
  • - Każde gospodarstwo domowe ma oddzielne lub współdzielone źródło ciepła, zgłoszone do CEEB.

 

Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie poprzez wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na sprawdzenie stanu faktycznego, będzie stanowiło podstawę prawną do odmowy przyznania dodatku węglowego.  

 

Zainteresowane osoby czas na złożenie wniosku mają do 30.11.2022 r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. 

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl