Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Zaświadczenia są doręczane na konto podatnika w e-USZaświadczenia są doręczane na konto podatnika w e-US

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje o możliwości złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem usługi e-Urząd Skarbowy. To prosty i bezpieczny sposób załatwienia spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Ponadto co istotne, złożenie wniosku oraz otrzymanie zaświadczenia nie podlegają opłacie skarbowej.


W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można otrzymać zaświadczenia o dochodach, a także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny (plik) i doręczane na konto podatnika w e-US. Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać zaświadczenia na swoim koncie w serwisie. Warunkiem jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne.

 

Zaświadczenia dostępne w usłudze e-Urząd Skarbowy znajdują się na stronie Zaświadczenia (podatki.gov.pl). Możemy występować o:

 

 1. zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości;
 4. certyfikat rezydencji;
 5. zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. zaświadczenie o sytuacji innego przedsiębiorcy;
 7. zaświadczenie do zagranicznego organu podatkowego.


Zaświadczenie wystawiane jest w formie elektronicznej i doręczane na konto podatnika w e-Urzędzie Skarbowym po uprzednim wyrażeniu zgody na doręczenie elektroniczne. Gotowe zaświadczenie będzie dostępne w zakładce "Dokumenty otrzymane".


Niewątpliwą zaletą dokumentu wydanego w usłudze e-Urząd jest to, że nie ma konieczności drukowania zaświadczenia elektronicznego, gdyż wydany dokument opatrzony jest pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym osoby upoważnionej, można zapisać go na nośniku pamięci lub przesłać poprzez e-mail do innych instytucji. Należy podkreślić, że wydane zaświadczenie elektroniczne ma tę samą moc prawną jak dokument papierowy.


Przypominamy, że aby uzyskać dostęp do e-Urzędu Skarbowego należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/ a następnie zalogować się za pomocą:

 

 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • bankowości elektronicznej,
 • aplikacji mObywatel,
 • danych autoryzujących: PESEL, NIP i kwota autoryzująca.

 

mat. pras./ Urząd Skarbowy

 

Grafika promująca e-Urząd SkarbowyGrafika promująca e-Urząd Skarbowy

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl