Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Widok z drona na BełchatówZa stworzenie, wdrożenie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Przypominamy, że do końca czerwca właściciele lub zarządcy budynków mają czas na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania. Obowiązek nałożył ustawodawca powołując Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).


Wspomniana Ewidencja obejmie całą Polskę i pomoże w zlokalizowaniu przestarzałych pieców i kotłów, czyli tzw. kopciuchów. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem oraz pomoc w wymianie pieców bezklasowych. Mają w niej być również zbierane informacje nt. dostępnych programów finansowania wymiany pieców. Dodatkowo ewidencja posłuży administracji centralnej oraz samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.


Zgodnie z zapisami ustawy dot. utworzenia CEEB właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW, muszą złożyć odpowiednią deklarację. Katalog obejmowanych przez nią źródeł ciepła jest szeroki, znajdują się w nim m.in. piece, kominki czy kuchnie węglowe, ale także kotły na paliwa stałe, grzejniki gazowe, pompy ciepła czy fotowoltaika. Co ważne, w przypadku mieszkańców bloków, obowiązek złożenia deklaracji ciąży na przedstawicielu wspólnoty bądź spółdzielni.

 

Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony https://ceeb.gov.pl/. Tam należy wypełnić formularz przez profil zaufany lub e-dowód. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B - niemieszkalnych. Można także wypełnić odręcznie i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy.

 

Do kiedy należy złożyć deklarację

 

Obowiązują dwa terminy jej zgłoszenia. W przypadku nowych źródeł ciepła deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji. Natomiast w przypadku już pracujących źródeł ciepła deklarację należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1.07.2021), a więc do 30 czerwca br. Cały projekt ma być natomiast rozwijany etapami do 2023 r.


Informacje w zakresie możliwości złożenia przez mieszkańców Bełchatowa deklaracji w wersji papierowej można uzyskać w Wydziale Spraw Lokalowych UM Bełchatów pod numerami tel. 44 733 51 05 lub 44 733 51 06.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl