Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Za prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru BudowlanegoZa prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Przypominamy, że do 30 czerwca każdy właściciel i zarządca budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku musi złożyć deklarację dotyczącą źródła. Dokument ten trafi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jak to zrobić? Wyjaśniamy w artykule poniżej.

 

Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW, jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą sposobu ogrzewania budynku. Tak wynika z zapisów ustawy z października 2020 roku (Dz. U. poz. 2127), zgodnie z którą utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Chodzi o zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Mówiąc prościej – pomoże to w zlokalizowaniu przestarzałych pieców i kotłów, czyli tzw. Kopciuchów i podjęcie odpowiednich działań w celu poprawy jakości powietrza, walki ze smogiem oraz pomocy w wymianie pieców bezklasowych. Dodatkowo ewidencja posłuży do zaplanowania oraz realizacji polityki niskoemisyjnej zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym.


Do kiedy należy złożyć deklarację


Obowiązują dwa terminy jej zgłoszenia. W przypadku nowych źródeł ciepła deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji. Natomiast w przypadku już pracujących źródeł ciepła deklarację należy złożyć do 30 czerwca br.

 

Jak złożyć deklarację


Deklaracje można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu CEEB, dostępnego na rządowej stronie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków https://ceeb.gov.pl. Poniżej artykułu zamieszczamy krótki film instruktażowy. Ponadto dokumenty można również złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1. Informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Spraw Lokalowych pod numerami tel. 44 733 51 05 lub 44 733 51 06.

 

AP

 

 

 

 Plakat informujący o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl