Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wnioski mieszkańcó najczęśćiej dotyczą budowy nowych miejsc parkingowych czy placów zabawWnioski mieszkańcó najczęśćiej dotyczą budowy nowych miejsc parkingowych czy placów zabaw

 

Ruszyły prace nad budżetem miasta na 2023 rok. Mieszkańcy, jak zawsze mają szansę, by wziąć w nich udział. Wnioski z propozycjami zadań do zrealizowania w przyszłym roku, można składać w bełchatowskim urzędzie miasta, do 20 września br.

 

Budżet miasta to najważniejszy finansowy dokument każdego samorządu. To właśnie w nim szczegółowo określane są planowane dochody, a także wydatki miasta na dany rok. Zapisuje się w nim m.in. jakie inwestycje będą realizowane, jakie ulice przejdą przebudowę, ile gmina przeznaczy na zielone inwestycje, remonty szkół i przedszkoli czy zadania z zakresu pomocy społecznej. Projekt przyszłorocznego budżetu do miejskich radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej musi trafić do 15 listopada tego roku. Dlatego miejscy urzędnicy już rozpoczęli prace nad przygotowaniem tego dokumentu.

 

Co ważne udział w nich, jak co roku, mogą wziąć także mieszkańcy. Do czego zachęca wszystkich bełchatowian, a także miejskich radnych prezydent Mariola Czechowska. Propozycje zadań do zrealizowania w 2023 roku mieszkańcy mogą zgłaszać do 20 września 2022 roku. W tym czasie do urzędu trzeba dostarczyć wypełniony i podpisany wniosek, który zawierać musi m.in. opis proponowanego zadania, jego szacunkową wartość, miejsce realizacji. Składając wniosek trzeba też pamiętać, że miasto pod uwagę może wziąć wyłącznie propozycje inwestycji i remontów o charakterze publicznym, związane z realizacją zadań gminy. Wnioski, które wpłyną po 20 września 2022 roku, nie będą rozpatrywane.

 

Dotychczas, z możliwości składania propozycji do miejskiego budżetu, bełchatowianie korzystali chętnie. Tylko w ubiegłym roku takich wniosków wpłynęło blisko 100. Najczęściej dotyczyły one remontów dróg i chodników, budowy nowych miejsc parkingowych, zatoczek postojowych, placów zabaw.

 

Na etapie planowania budżetu swoje propozycje składają także jednostki budżetowe miasta, instytucje kultury, spółki miejskie oraz osoby prawne. I w tym przypadku urząd będzie przyjmował dokumenty do 20 września 2022 roku. Po tym terminie wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane. Będą także oceniane pod kątem finansowym, a dokładnie czy miasto ma realne możliwości realizacji poszczególnych propozycji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa, Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa.

 

ADA

 

docWniosek - budżet miasta na 2023 rok

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl