Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Była to przedostatnia, planowa, miejska sesja w tym roku Była to przedostatnia, planowa, miejska sesja w tym roku

Uchwały, w tym określającą współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi, o udzieleniu pomocy rzeczowej powiatowi bełchatowskiemu czy wieloletniej prognozie finansowej, to najważniejsze tematy listopadowej sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

Uchwała regulująca współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 jako główny cel zakłada wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie więzi między samorządem a organizacjami. To również wsparcie finansowe z kasy miasta organizacji, które realizować będą zadania wpisujące się w przyjęty program. Dotyczyć one mają: pomocy społecznej, w tym wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz działań prozdrowotnych. Współpraca z organizacjami prowadzona będzie w formie finansowej  i innego wsparcia.  Miasto na realizację programu przyjętego przez radnych miejskich, w 2023 r. chce wydać z budżetu 1 mln. 300 tys. zł.

 

Radni ustalili również stawkę za kilometr przebiegu pojazdu, jako zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych uczniów. Wynosi ona 0,89 zł dla pojazdów o pojemności do 900 cm sześciennych, powyżej tej pojemności przyjęta kwota wynosi 1,038 zł.  

 

Podczas listopadowej sesji podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego powiatowi bełchatowskiemu. Chodzi o blisko 22 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1936 na odcinku od al. Jana Pawła II do ulicy Ludwikowskiej” wraz z oświetleniem, odwodnieniem odejściami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, chodnikami i ścieżką rowerową. Całość zadania oszacowana została na 78 tys. zł. Opracowanie dokumentacji finansowane będzie wspólnie przez starostwo i miasto.

 

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej oraz zgłoszonych żądań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania za okres od października 2021 r.,  do końca października bieżącego roku. W tym czasie wydano 3 takie decyzje, z czego jedną umorzono.

 

Podczas sesji przyjęte zostały również zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Przegłosowany został również jednolity tekst regulujący funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl