Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W trakcie obrad radni zajmą się także kwestią finansów miasta; fot./archiwumW trakcie obrad radni zajmą się także kwestią finansów miasta; fot./archiwum

 

Podczas najbliższej sesji miejscy radni będą obradować m.in. nad zasadami przyznawania lokali w nowym bloku przy ul. Podmiejskiej oraz przekazaniem gruntów BTBS-owi. Zapoznają się także z kilkoma raportami i sprawozdaniami. Obrady zaplanowano na najbliższy czwartek, 30 marca. Tradycyjnie będzie je można śledzić na portalu eSesja.


Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania lokali w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych to kolejny etap inwestycji przy ul. Podmiejskiej. W dokumencie, nad którym radni pochylą się podczas najbliższej, marcowej sesji, określone zostały szczegółowe zasady naboru oraz kryteria pierwszeństwa. Zgodnie z proponowanymi zapisami, w budynku zamieszkać będą mogły osoby posiadające zdolność czynszową, ale których dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Przypomnijmy, że umowa na budowę w Bełchatowie bloku w ramach SIM Łódzkie podpisana została pod koniec lutego. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w naszym kraju. Przy ul. Podmiejskiej powstanie 16 mieszkań. Będą to kawalerki, a także mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Ich metraż będzie się wahać od 27 do 67 mkw. Dwa lokale zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


W porządku obrad znalazł się jeszcze jeden punkt dotyczący gospodarki mieszkaniowej. Chodzi o przekazanie gruntów znajdujących się przy ul. Czaplinieckiej Bełchatowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest warunkiem ubiegania się o wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. A chodzi o dofinansowanie sięgające nawet 35 proc. kosztów inwestycji. To właśnie przy ul. Czaplinieckiej spółka wybuduje blok, w którym powstanie 36 mieszkań.


Podczas sesji będzie także mowa o działalności Straży Miejskiej w Bełchatowie w 2022 roku. W sprawozdaniu, z którym zapoznają się radni, znalazły się informacje m.in. o tym, że oprócz stałych obowiązków w ubiegłym roku bełchatowscy strażnicy zaangażowani byli w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Ponadto w trakcie obrad zaprezentowane zostaną sprawozdania z realizacji w 2022 roku dwóch miejskich programów: wspierania rodziny, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedstawionych zostanie również kilka raportów. Pierwszy z nich dotyczy promocji miasta Bełchatowa, drugi zaś współpracy z miastami partnerskimi.

 

Kolejne projekty uchwał, jakimi zajmą się radni, dotyczą ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i przyjęcia regulaminu utrzymania czystości w mieście. Podczas LVI sesji Rady Miejskiej rozpatrzony zostanie również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W porządku znalazły się także punkty odnoszące się do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz miejskim budżecie.


Porządek obrad wraz ze wszystkimi materiałami sesyjnymi dostępne są na portalu eSesja TUTAJ. Tam też będzie można śledzić na żywo obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00 w czwartek, 30 marca.

 

AP

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl