Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Obrady z sesji tradycyjnie będzie można obejrzeć na żywno na belchatow.eseja.pl Obrady z sesji tradycyjnie będzie można obejrzeć na żywno na belchatow.eseja.pl

 

W najbliższy czwartek, 27 października odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie. Podczas obrad radni będą rozmawiać, m.in. o nowej inwestycji BTBS-u, programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, o wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Początek sesji zaplanowany jest na godz. 10:00, na żywo transmisję z obrad tradycyjnie będzie można oglądać na stronie belchatow.eseja.pl.

 

 

Pierwszy projekt, którym zajmą się radni podczas październikowej sesji, dotyczyć będzie nowej inwestycji Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka planuje budowę pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej, w którym ma powstać 36 mieszkań o różnych metrażach. Na realizację tego zadania BTBS chce pozyskać wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Mowa o 10 proc. wartości kosztów przedsięwzięcia. Aby spółka mogła się starać o wspomniane dofinansowanie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, a także podjęcie uchwały w tym zakresie.

 

Kolejny punkt sesji dotyczyć będzie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta. Nie wnosi on żadnych zmian dla mieszkańców. Z uwagi na regulacje ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych podjęcie takowej uchwały jest konieczne. Formalnym punktem będzie również ten dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bełchatów a miastem Bełchatów.

 

Na październikowej sesji nie zabraknie również projektu uchwały dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu os. Binków w Bełchatowie – „Przy Parku”. Stanowi on zmianę ustaleń dwóch obowiązujących planów. Teraz teren ten przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną oraz usługi. Po zmianie możliwa będzie realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Rada Miejska co roku uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas najbliższej sesji radni pochylą się nad programem na przyszły – 2023 rok. Zawiera on, m.in. cele, zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania czy wysokość środków planowanych na jego realizację. Miejscy radni będą również rozmawiać o regulaminie określającym wysokości stawek jakie będą obowiązywać nauczycieli pracujących w miejskich szkołach.

 

Kolejne punkty odnoszą się do kwestii finansowych. Jedna z uchwał dotyczyć będzie zmian w miejskim budżecie, kolejna określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. W przedkładanym projekcie uchwały zaproponowane stawki są na poziomie określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. W porównaniu z 2022 rokiem w 2023 roku, w zależności od rodzaju gruntu, stawka podatku ma wzrosnąć od 0,08 zł do 0,62 zł za mkw. Natomiast w przypadku budynków lub ich części od 0,12 zł do 3,04 zł za mkw.

 

Wszystkie projekty uchwał dostępne są na portalu belchatow.eseja.pl, gdzie w dniu sesji będzie można oglądać transmisję na żywo.

 

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl