Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W tym budynku przy Staszica  18, przyjmowane będą wnioski o wypłatę świadczeń W tym budynku przy Staszica 18 przyjmowane będą wnioski o wypłatę świadczeń

Od poniedziałku, 25 lipca, wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące osobom, goszczącym u siebie Ukraińców, przyjmowane będą w budynku przy Staszica 18. Nadal realizacją tego zadania zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zmienione zostaje jedynie miejsce przyjmowania druków.  

 

  

Osoby, które udzieliły gościny uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o refundację kosztów pobytu. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem zwrot kosztów zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  wynosi 40 zł dziennie za osobę. Pieniądze mogą być przyznane maksymalnie za 120 dni. Gmina może jednak wydłużyć okres wypłaty świadczenia w uzasadnionych przypadkach, które wyszczególnione zostały w  Rozporządzeniu RM z 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1336). Należy zaznaczyć, że refundacja jest wypłacana z dołu.  

Aby otrzymać refundację, należy złożyć odpowiedni wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W przypadku mieszkańców Bełchatowa, którzy udzielili gościny uchodźcom zza wschodniej granicy, dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od poniedziałku, 25 lipca, wnioski przyjmowane będą w budynku przy ul. Staszica 18.

Wniosek wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania znajdują się w załącznikach poniżej artykułu.

 

AKTUALIZACJA

Ważna informacja. Wnioski o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie przysługujące osobom goszczącym u siebie obywateli Ukrainy obejmujący okres do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć do 31 lipca 2022 r. Dokumenty dotyczące tego okresu, ale złożone  po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia objętego wnioskiem. 

AP/KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl