Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Z programu aktywizacji zawodowej mogą skorzystać osoby zagrożone zwolnieniemZ programu aktywizacji zawodowej mogą skorzystać osoby zagrożone zwolnieniem

 

Trwa nabór na płatne staże oraz kursy i szkolenia w ramach projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”. Udział w programie mogą wziąć mieszkańcy Bełchatowa, którzy w ostatnim czasie stracili pracę lub są w okresie wypowiedzenia.


Projekt przewiduje kilka form wsparcia. Pierwsza z nich to doradztwo zawodowe, które połączone będzie z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na szkolenia i kursy zawodowe, w tym także stypendium szkoleniowe. Ważną część programu stanowią także pełne 3-miesięczne staże, m.in. na stanowiskach księgowej, florystki, barbera, programisty czy pracownika biurowego. Staże są płatne, a stypendium stażowe wynosi 2,7 tys. zł brutto miesięcznie.


Uczestnikami projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” mogą być osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie jednego z 7 powiatów woj. łódzkiego, w tym także bełchatowskiego, które:

  • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym nie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • są przewidziane do zwolnienia albo zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Więcej informacji o projekcie, który realizują Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, można znaleźć na stronie internetowej Centrum Rozwoju Kompetencji (https://www.crklodzkie.pl/pl/) lub na stronie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego (https://www.ppt.belchatow.pl/). Tam również znajduje się dokumentacja rekrutacyjna.

 

„Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” to jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na którego realizację pozyskano unijne dofinansowanie w wysokości blisko 1,3 mln zł.

 

AP

 

Plakat dot. projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”Plakat dot. projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl