Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Jurajska to jedna z ulic, na których wkrótce ruszą roboty drogoweJurajska to jedna z ulic, na których wkrótce ruszą roboty drogowe

 

Wkrótce ma ruszyć remont siedmiu ulic na Binkowie. W związku z tym na Złotej, Jurajskiej, Dolomitowej, św. Kingi, Rubinowej, Jana Kiepury oraz na ulicy, która nie ma jeszcze nazwy, ustawione zostały znaki informujące o robotach budowlanych.

 

- Ponieważ nasza inwestycja obejmie aż osiem osiedlowych ulic, w tym także tę największą i najbardziej obłożoną ruchem Budryka, zależy nam, by maksymalnie ograniczyć możliwe uciążliwości i utrudnienia związane z przebudową. Zdajemy sobie sprawę z dużego zakresu prac oraz ich złożoności, dlatego też postanowiliśmy prowadzić je etapami. Już dziś prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, bo rozpoczynający się właśnie remont pozwoli na bezpieczną i komfortową jazdę na Binkowie – tłumaczy Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za inwestycje.


Najpierw budowane będą boczne, wspomniane wcześniej, osiedlowe ulice. Remont Złotej, Jurajskiej, Dolomitowej, św. Kingi, Rubinowej, Jana Kiepury oraz ulicy, która nie ma jeszcze nazwy, ruszyć ma lada moment. W związku z tym w ich obrębie wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Znaki informują o prowadzonych w tym rejonie pracach budowlanych. Ponadto obowiązuje zakaz wjazdu na wspomniane ulice, z wyjątkiem ich mieszkańców. Co za tym idzie, kierowcy podróżujący tamtędy, nie powinni odczuć większych utrudnień.


Same roboty rozpocząć się mają na początku września. Jak informuje wykonawca, najpierw zajmie się m.in. robotami sanitarnymi, budową hydrantów, spustów oraz odwodnieniem. Później przyjdzie czas na prace drogowe. Obejmą one m.in. wykonanie konstrukcji drogi, podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni. Jako ostatnie wykonane będą chodniki.


Jeśli chodzi zaś o ulicę Budryka, tam zakres prac będzie największy. Remontowany będzie liczący 760 metrów odcinek od skrzyżowania ze Staszica do Skaleniowej. Zgodnie z projektem, przebudowana zostaną sieć wodociągowa, kanalizacje sanitarna i deszczowa, a także odwodnienie. W planach jest również budowa oświetlenia oraz odtworzenie pasa drogowego. Wstępny projekt tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie Binkowa jest już prawie gotowy. O planowanym terminie rozpoczęcia prac na Budryka będziemy informować na bieżąco.


Przypomnijmy, że gotowy jest już tymczasowy parking przy ul. Goetla. Dzięki temu na czas remontu mieszkańcy m.in. bloków przy ul. Budryka będą mieli gdzie pozostawić swoje samochody. Wykonawca przygotował także zaplecze budowlane. Baza, gdzie trzyma ciężki sprzęt oraz materiały powstała w okolicach Budryka i Perłowej.


Przebudowa ulic na osiedlu Binków to największa od lat drogowa inwestycja w naszym mieście i ogromne wyzwanie dla miasta, także pod względem finansowym. Koszt inwestycji sięga bowiem prawie 24 mln zł (blisko 13 mln zł pochłonie przebudowa ul. Budryka, zaś nieco ponad 11 mln zł pozostałych ulic). Przeprowadzenie inwestycji byłoby niemożliwe bez środków, jakie miasto pozyskało w ramach tzw. Polskiego Ładu, czyli Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. A mowa o ogromnej kwocie, bo o blisko 18 mln zł.


AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl