Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zdjęcie ze spotkania w bełchatowskim urzędzie miastaJednym z celów LPW są działania edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej gospodarki wodą

 

Jak racjonalnie zarządzać gospodarką wodną na obszarach wiejskich oraz na jakie inwestycje można pozyskać unijne środki w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody? Między innymi na takie tematy w bełchatowskim magistracie rozmawiali przedstawiciele miasta, gmin powiatu bełchatowskiego, Lasów Państwowych, a także Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ideą Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest wsparcie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw wodnych na terenie powiatu podjęły ośrodki doradztwa rolniczego, w przypadku województwa łódzkiego – ośrodek w Bratoszewicach.


Do końca 2021 roku na terenie naszego województwa działało 9 takich zrzeszeń. W planach jest powołanie kolejnych. I to właśnie temu celowi poświęcone było spotkanie zorganizowane w bełchatowskim urzędzie miasta. W Sali Herbowej na temat współpracy na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej rozmawiali przedstawiciele miasta, starostwa oraz gmin powiatu bełchatowskiego, pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.


Podczas spotkania prelegenci przybliżyli cel powołania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, którym jest diagnoza obszaru powiatu pod kątem posiadanych zasobów wody, analiza stanu urządzeń wodnych, zapotrzebowania na wodę na potrzeby ludzi i produkcji. Uczestnicy otrzymali również informację na temat inwestycji, na realizację których można otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chodzi m.in. o renaturyzację cieków, odtworzenie starorzeczy, modernizację studzienek drenarskich czy budowę tzw. błękitno-zielonej infrastruktury (np. ogrodów deszczowych, niecek infiltracyjnych, studni chłonnych czy naziemnych i podziemnych zbiorników na wodę opadową).


W ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody planowane są kolejne spotkania, podczas których wypracowane mają zostać wspólne plany inwestycyjne, oraz działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców.
Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AP

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl