Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów gościł przedstawicieli Nowogrodu Wołyńskiego i Jużnoukraińska Bełchatów gościł przedstawicieli Nowogrodu Wołyńskiego i Jużnoukraińska

 

Prezydent Mariola Czechowska zorganizowała Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich z Polski i Ukrainy. Udział w nim wzięli m.in. goście z Nowogrodu Wołyńskiego i Jużnoukraińska. Pierwszego dnia były prezentacje i wykłady. Drugiego zaś uczestnicy Forum zwiedzili jedną z bełchatowskich fabryk w strefie inwestycyjnej.

 

 

W Bełchatowie gościli przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy z Nowogrodu Wołyńskiego oraz Jużnoukraińska. Wszyscy wzięli udział w Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich z Polski i Ukrainy. Wydarzenie to jest pokłosiem pomysłu jaki zrodził się podczas jednej z telekonferencji, jakie prezydent Mariola Czechowska prowadzi regularnie z merem Nowogrodu Wołyńskiego Miokołajem Borowcem. Naszym sąsiadom zza wschodniej granicy zależało, by mieli oni możliwość nawiązać nowe kontakty biznesowe i zdobyć doświadczenie. – Po zakończeniu wojny, które mamy nadzieję nastąpi szybko, kluczowa dla odbudowy i rozwoju naszego miasta będzie prężnie działająca gospodarka. Dlatego tak bardzo zależy nam na zdobyciu nowych kontaktów – mówił podczas jednej z telekonferencji mer Mikoła Borowiec.

 

Forum, którego gospodarzem była prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, odbyły się 11 i 12 października. Pierwszego dnia wizyty goście spotkali się z przedstawicielami urzędu, z którymi mogli porozmawiać m.in. o pozyskiwaniu środków unijnych, planowaniu i realizacji miejskich inwestycji oraz budżecie. Później Forum przeniosło się do MCK PGE Gigantów Mocy, gdzie odbyły się prelekcje, wykłady. Nie zabrakło również czasu na rozmowy i dyskusje. Drugiego dnia, 12 października goście z z Nowogrodu Wołyńskiego i Jużnoukraińska zwiedzali DS Smith jedną z fabryk w bełchatowskiej strefie inwestycyjnej. Była to dla nich okazja, by zdobyć nowe doświadczenie, a także poznać nowoczesną i międzynarodową firmę.

 

- Forum, którego organizację zainicjowała prezydent Mariola Czechowska, to pierwszy i ważny krok do rozpoczęcia współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami z Bełchatowa i regionu, a naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Przede wszystkim musimy się zastanowić, jak pomóc Ukrainie. Chcemy się wsłuchać w głosy naszych partnerów z Nowogrodu Wołyńskiego oraz Jużnoukraińska i dowiedzieć się, jakiego wsparcia konkretnie potrzebują. Wszyscy mieszkańcy Bełchatowa i naszego regionu od samego początku wojny mocno zaangażowali się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom, za co serdecznie dziękujemy. To piękny odruch serca, który chcemy kontynuować, również na polu gospodarczym – tłumaczył wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.

 

Jak podkreślali obecni w Bełchatowie goście z Ukrainy, niezwykle istotne jest dla nich nawiązanie międzynarodowej współpracy, zarówno na szczeblu władz samorządowych, jak i świata biznesu.

 

- Forum ma dla nas ogromne znaczenie, szczególnie teraz, kiedy Ukraina została oficjalnie krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. Liczymy, że dzięki pogłębieniu współpracy z Bełchatowem nauczymy się skutecznie aplikować po unijne środki, a także rozwijać swoje przedsiębiorstwa tak, by skutecznie mogły debiutować na międzynarodowych rynkach – mówił mer Nowogrodu Wołyńskiego Mikoła Borowiec, który z uczestnikami forum połączył się online.

 


Organizacja międzynarodowego Forum Współpracy Gospodarczej była dużym wyzwaniem.

 

– Zależało nam, by było ono interesujące dla wszystkich uczestników. Każdy ma inne oczekiwania, a także inny bagaż doświadczeń. Zrobiliśmy jednak wszystko, aby zrealizować wskazane przez Państwa wcześniej cele. Jesteśmy otwarci, aby dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą, tak byście mogli z tego wydarzenia wyciągnąć jak najwięcej i skutecznie realizować cele gospodarcze, jakie stają przed Waszymi miastami – mówi Artur Kurzeja, Sekretarz Miasta Bełchatowa.

 


W trakcie spotkania w MCK PGE Gigantach Mocy uczestnicy sympozjum rozmawiali na tematy związane z rozwojem firm, współdziałaniem z władzami lokalnymi czy pozyskiwaniem unijnych funduszy.

 

- Mamy ogromną nadzieję na dobrą, wspólną przyszłość w Europie. Ważne jest, aby już na tym początkowym etapie uczyć się dobrych praktyk stosowanych w krajach europejskich. Jesteśmy przekonani, że nasi przyjaciele z Bełchatowa podzielą się z nami wiedzą w tym temacie – powiedział Sergiusz Haraszczuk, ekspert z rozwoju społeczności z Nowogrodu Wołyńskiego. - Mamy nadzieję, że ta potworna wojna się niedługo skończy i będziemy mogli wrócić do normalnego, spokojnego życia. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, aby poszerzyć naszą współpracę i zainicjować nowe projekty, co pozwoli naszym przedsiębiorcom wejść na wyższy poziom – dodał Mikoła Syczenko, Przewodniczący Rady Dyrektorów Przedsiębiorstw Przemysłowych z Nowogrodu Wołyńskiego.


O możliwościach współpracy międzynarodowej w kontekście Bełchatowa, regionu bełchatowskiego i województwa z ukraińskimi samorządami mówił Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. - Potencjał gospodarczy naszego regionu jest znaczący, w porównaniu z potencjałem gospodarczym regionów ukraińskich, które z przyczyn oczywistych przeżywają obecnie trudne chwile. W najbliższych latach Ukraina będzie potrzebowała inwestycji, i to ważne, abyśmy my – Polacy, nasze podmioty gospodarcze i firmy – również z Bełchatowa i województwa łódzkiego – uczestniczyły w przyszłości w odbudowie Ukrainy – podkreślił wicemarszałek Ziemba.

 

>>> Zobacz fotogalerię: Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich cz. 1

>>> Zobacz fotogalerię: Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich cz. 2

>>> Zobacz fotogalerię: Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich cz. 3

 


W Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich z Polski i Ukrainy poruszone zostały także kwestie doradztwa zawodowego, rozwijania przedsiębiorczości i pozyskiwania pracowników. Tematy te szeroko omówili przedstawiciele firm działających w bełchatowskiej strefie przemysłowej, a także instytucji zajmujących się szeroko pojętą gospodarką, m.in. Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego czy Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.

 

AP/ADA

 

Przedstawiciele naszych miast partnerskich na Ukrainie dziękowali za zorganizowanie Forum Przedstawiciele naszych miast partnerskich na Ukrainie dziękowali za zorganizowanie Forum

Zwiedzanie międzynarodowej fabryki było jednym z punktów Forum Zwiedzanie międzynarodowej fabryki było jednym z punktów Forum

Bełchatowskie Forum pogłębiło partnerską współpracę między miastamiBełchatowskie Forum pogłębiło partnerską współpracę między miastami

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl