Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wsparcie może sięgnąć nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycjiWsparcie może sięgnąć nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. W swoim komunikacie ARiMR informuje także o możliwości wsparcia spółek wodnych, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące przed powodzią. Wnioski można składać do 24 lutego.


Wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje do dwóch grup odbiorców. Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń). Chodzi m.in. o wykonanie ogrodzenia chlewni, zakup urządzeń do dezynfekcji (np. bramy czy kurtyny) lub umieszczenie na terenie nieruchomości silosu na paszę. Na tego typu inwestycji rolnicy mogą otrzymać nawet 100 tys. zł wsparcia, przy czym wysokość dofinansowania z ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. Kosztów kwalifikowanych inwestycji.


Na pomoc mogą także liczyć spółki wodne bądź związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. W przypadku tej grupy odbiorców maksymalne wsparcie sięga 1 mln zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstwa przez podtopienie lub powódź. Chodzi tu m.in. o zakup koparek, ciągników, rębaków do drewna, os spalinowych czy kosiarek samobieżnych. Ponadto przyznane środki można uzyskać na przebudowę lub remont rowu melioracyjnego, progu piętrzącego albo przepustu z piętrzeniem. Należy zaznaczyć, że limit dofinansowania wynosi 80 proc. Koszty kwalifikowanych przedsięwzięcia.


Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są przez regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku naszego województwa mieści się ono w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 84. Dokumenty można także złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR w Bełchatowie przy ul. Maja 9. Co ważne, możliwe jest także przesłanie elektroniczne wniosku. Nabór trwa do 24 lutego. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie arimr.gov.pl.

 

źródło: Agencja Restrukturyacji i Modernizacji Rolnictwa

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl