Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Absolutorium to ocena realizacji miejskiego budżetuAbsolutorium to ocena realizacji miejskiego budżetu

Wotum zaufania, sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021 roku oraz udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa  — to najważniejsze punkty zbliżającej się sesji Rady Miejskiej. Obrady już w czwartek, czerwca 23 czerwca. Początek o godzinie 10:00.

 

 

Czerwiec to miesiąc, w który podczas sesji udzielane jest absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa za  wykonanie budżetu w poprzednim roku. Podczas czwartkowej sesji radnym przedstawione zostanie sprawozdanie finansowe miasta za 2021 r. oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie. Głosowane będzie zarówno przyjęcie sprawozdania, jak i udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta.

 

Podczas czerwcowej sesji radni obradować będą również nad przyjęciem zasad zbywania lokali mieszkaniowych należących do miasta. Projekt uchwały zakłada możliwość nabycia przez najemców mieszkań z bonifikatą. Przedstawiony zostanie również raport ewaluacyjny z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2022” na ubiegły rok.

 

Obrady Rady Miejskiej będzie można obserwować na żywo za pośrednictwem https://belchatow.esesja.pl/. Tam również dostępne są projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.     

  KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl