Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wiceprezydent Matyśkiewicz podkreśla, jak ważne jest dziś prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnejWiceprezydent Matyśkiewicz podkreśla, jak ważne jest dziś prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej

 

18 podmiotów (w tym samorządy miejskie i gminne) z terenu powiatu bełchatowskiego będzie współpracować w sprawie racjonalnej gospodarki wodnej. W bełchatowskim magistracie podpisano list intencyjny powołujący Lokalne Partnerstwo ds. Wody. Miasto Bełchatów reprezentował wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.

 


- Powołane właśnie Partnerstwo to pierwszy, niezwykle ważny krok, aby sięgnąć po fundusze unijne w ramach KPO. Dzięki temu wspólnie z sąsiednimi gminami będziemy mogli wnioskować o dofinansowanie konkretnych, ważnych z punktu widzenia gospodarki wodnej, inwestycji. Mam tu taj na myśli chociażby rekultywację zbiorników wodnych czy retencyjnych, ale też zadania nieco mniejsze – podkreśla wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz. – Warto podkreślić, że do naszego Partnerstwa oprócz samorządów włączyły się także inne instytucje podmioty, co z pewnością podnosi poziom merytoryczny potencjału posiadanego przez strony porozumienia – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.


List intencyjny w sprawie powołania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW) podpisało łącznie 18 podmiotów. Oprócz Bełchatowa także powiat bełchatowski, miasto Zelów oraz gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec i Szczerców. Wśród partnerów są też: gminne spółki wodne w Bełchatowie, Drużbicachm Kleszczowie, Szczercowie i Zelowie, a także Pheno Horizon OLP sp. z o.o., Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, Nadzór Wodny w Bełchatowie oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bełchatów.


W preambule dokumentu zapisano, że Intencją stron przystępujących do porozumienia jest diagnoza sytuacji i przeciwdziałanie negatywnym skutkom niedoboru wody. Chodzi o efektywne zapobieganie skutkom suszy oraz poprawę gospodarki wodną na terenie powiatu bełchatowskiego.


Sygnatariusze listu mają teraz czas na składanie wniosków i propozycji przedsięwzięć, jakie mogłyby być realizowane w ramach LPW. Środki na ich sfinansowanie pochodzić mają z rządowego Krajowego Planu Odbudowy.

 

Przypomnijmy, że ideą Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest wsparcie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw wodnych na terenie wojewodztwa łódzkiego podjął ośrodek doradztwa rolniczego w Bratoszewicach.

 

AP

 

Celem współpracy w ramach LPW jest wspólna realizacja ważnych dla gospodarki wodnej inwestycjiCelem współpracy w ramach LPW jest wspólna realizacja ważnych dla gospodarki wodnej inwestycji

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl