Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Dofinansowanie może sięgać nawet 95 proc. kosztów kursuDofinansowanie może sięgać nawet 95 proc. kosztów kursu; fot. PFRON

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe bez wychodzenia z domu za pomocą nowego systemu iPFRON+.

 

Wnioski o dofinasowanie można składać przez cały rok, od 1 kwietnia 2023 roku będzie to możliwe również on-line w systemie iPFRON+. Aby to zrobić niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

 

Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia:


• z języka polskiego w piśmie nauczanego metodą glottodydaktyczną;
• z polskiego języka migowego (PJM), czyli języka wizualno–przestrzennego;
• z systemu językowo-migowego (SJM), w którym znaki migowe wspierają wypowiedź;
• ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), który wynika z dysfunkcji wzroku i słuchu;
• na tłumacza-przewodnika.


Kto może uzyskać dofinansowanie:


• osoba, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się,
• członek rodziny takiej osoby,
• osoba, która ma stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą.


Co musisz zrobić:


• Złóż wypełniony wniosek. Wniosek możesz złożyć:
• w formie papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem) lub
• w postaci elektronicznej (opatrzony podpisem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym).
• Do wniosku dołącz informację o programie szkolenia oraz liczbie godzin szkolenia.


Gdzie składasz wniosek:

 

  • Do oddziału PFRON właściwego twojemu miejscu zamieszkania.
  • Wnioski w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej PFRON.
  • Od 1 kwietnia 2023 roku - wnioski on-line, w systemie iPFRON+.


Wysokość dofinansowania:


Jeśli jesteś:

• osobą, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się – do 95% kosztów szkolenia,
• członkiem rodziny takiej osoby oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt - do 90% kosztów szkolenia.
• Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż faktyczny koszt twojego uczestnictwa w szkoleniu. Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie faktury lub rachunku, dowodu wpłaty udziału własnego oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz informacji o liczbie godzin szkolenia.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl