Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Radni poruszyli m.in. tematy inwestycyjne i społeczneRadni poruszyli m.in. tematy inwestycyjne i społeczne

 

Realizacja miejskiego budżetu za pierwsze półrocze, informacja dotycząca działalności spółek komunalnych, a także remont fragmentu ulicy Czyżewskiego – to tylko niektóre tematy XLIX sesji Rady Miejskiej. W czwartek, 29 września, radni zdecydowali także o przekazaniu na rzecz starostwa niemal 440 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na remont fragmentu ul. Czyżewskiego.


Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie rozpoczęła się od przedstawienia radnym informacji o stanie spółek, dla których miasto jest właścicielem bądź udziałowcem. W dokumencie zawarto szereg informacji dotyczących działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Radni dowiedzieli się m.in. jaki wynik finansowy spółki osiągnęły w 2021 roku oraz jakie inwestycje i projekty zostały w ubiegłym roku przeprowadzone. Do informacji zostały dołączone także podstawowe dane dotyczące spółek, w których miasto ma mniejszościowy pakiet udziałów, czyli EKO-REGIONu, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku technologicznego oraz SIM Łódzkie.


Ważnym punktem obrad XLIX sesji było przekazanie radnym wiedzy na temat wykonania miejskiego budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Z dokumentu wynika, że na działalności bieżącej miasto wypracowało ponad 14 mln zł nadwyżki operacyjnej (czyli dochodów nad wydatkami), co, zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, „pozwala przewidywać, że w wykonaniu budżetu za rok budżetowy dotrzymane będą wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych” – czytamy w dołączonej do sprawozdania opinii RIO.


Radni pochylili się również nad sprawą planowanego remontu fragmentu ul. Czyżewskiego. Podjęto decyzję o przekazaniu na ten cel niemal 440 tys. zł dla starostwa powiatowego. Pieniądze z miejskiego budżetu mają zostać przeznaczone na odtworzenie zniszczonej nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ul. Czyżewskiego z Dąbrowskiego do krzyżówki ze Staszica. Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia 80 tys. zł dotacji celowej na zakup wyposażenia Domu Dziecka. O wsparcie dla placówki zwróciło się bełchatowskie starostwo.


Podczas obrad rajcy określili zasady nabywania i gospodarowania nieruchomościami na terenie miasta. W porządku znalazły się również propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta. Radni zapoznali się także z informacjami na temat wykonania planów finansowych przez placówki kultury, dla których Miasto Bełchatów jest organem założycielskim. Chodzi tutaj o Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego. Wszystkie dokumenty sesyjne, w tym również przyjęte uchwały, dostępne są na portalu eSesja.

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl