Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Rozliczając PIT w Bełchatowie dokładamy cegiełkę m.in. do miejskich inwestycji czy szkół i przedszkoliRozliczając PIT w Bełchatowie dokładamy cegiełkę m.in. do miejskich inwestycji czy szkół i przedszkoli

 

W usłudze Twój e-PIT dostępne są już deklaracje za 2022 rok – informuje bełchatowski urząd skarbowy. Z fiskusem trzeba się rozliczyć do 2 maja. Do tego czasu podatnicy, właśnie w systemie Twój e-PIT, mogą zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenie.


Urząd Skarbowy w Bełchatowie przypomina o możliwości składania zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-38 w formie elektronicznej, poprzez stronę: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz piąty udostępniły usługę Twój e-PIT.


Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Logowanie następuję za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi, wpisując:


• PESEL (albo NIP i datę urodzenia)
• kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 rok
• kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 rok (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2021 rok.

 

Następnie należy sprawdzić, zmienić lub tylko zaakceptować swoje dane i wysłać deklarację.


W przygotowanym zeznaniu wykazane są wszystkie informacje od płatników, a także zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, oraz odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Ponadto znajdziemy tam również informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, czy ulga na dzieci.

 

Z usługi Twój e-PIT można skorzystać w każdej chwili z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Należy ponadto pamiętać, że jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

 

Przypominamy także, że zeznania podatkowe PIT-28 i PIT-36 nie są automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają uzupełnienia ze strony podatnika. Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie – do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

 

Jeżeli z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, to podatnicy zalogowani do usługi Twój e-PIT będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online. A w przypadku zeznań zaakceptowanych automatycznie informacje o kwocie podatku do zapłaty zostaną przesłane przez urząd skarbowy w terminie miesiąca od daty upływu terminu płatności.

 

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2022 r., znajdują się na stronie podatki.gov.pl w zakładce Twój e-PIT e-PIT.

 

1,5 % dla OPP

 

Rozliczając się pamiętajmy, że 1,5 % swojego podatku można przekazać na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Nie jest to skomplikowane. A w ten sposób można szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W bazie organizacji jest także kilka bełchatowskich organizacji. Wykaz, aktualizowany zgodnie z rządowymi wytycznymi, można znaleźć na rządowej stronie podatki.gov.pl.

 

Twój podatek inwestycją w Bełchatów

 

Składając roczne zeznanie pamiętaj, że warto płacić podatki w miejscu, w którym faktycznie mieszkasz. Rozliczając swój PIT w Bełchatowie dokładasz własną cegiełkę m.in. do modernizacji ulic, rozwoju miejskiej komunikacji, renowacji placów zabaw czy parków. Więcej podatków rozliczonych w Bełchatowie to także więcej remontów w miejskich przedszkolach i szkołach oraz inwestycji w młodych bełchatowian.

 

Jak płacić podatki w Bełchatowie?

 

Wystarczy mieszkać w Bełchatowie, nie trzeba być tutaj zameldowanym. W przypadku podatku PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest bowiem właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku. Aby zacząć płacić podatki w Bełchatowie trzeba w prosty sposób dokonać zmiany urzędu skarbowego. To znaczy w formularzu PIT należy wpisać bełchatowski adres zamieszkania oraz wskazać dane miejscowego urzędu skarbowego.

 

Jeżeli już złożyłeś PIT, wypełnij formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Podajesz w nich tylko imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który wpływać mają np. zwroty podatku. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, ale też wysłać do właściwej skarbówki pocztą.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl