Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

fotowoltaika wwwNa dofinansowanie zakwalifikowanych projektów, Urząd Marszałkowski przeznaczył blisko 96 mln zł

 

Urząd Marszałkowski podał wyniki konkursu na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Miasto Bełchatów znalazło się na liście rezerwowej. Wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się wyłącznie gminy wiejskie.

 

W Bełchatowie z programu i możliwości dofinansowania montażu odnawialnych źródeł energii chciało skorzystać 350 mieszkańców. Zarówno bełchatowianie jak i Miasto Bełchatów dopełnili wszystkich formalności, a złożony do konkursu wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. 

 

Urząd Marszałkowski pod względem formalnym pozytywnie ocenił 81 gmin, spośród wszystkich ubiegających się o dofinansowanie. Do realizacji zakwalifikowano 26. Pozostałych 55 gmin znalazło się na liście rezerwowej, w tym Miasto Bełchatów. Wszystkie projekty, które Urząd Marszałkowski zakwalifikował do realizacji, dotyczą gmin wiejskich. Ten aspekt był również dodatkowo punktowany.

 

Urząd Marszałkowski konkurs realizował w ramach Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

KR

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl