Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Radni obradowali w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratuPodczas sesji radni zapoznali się także ze stanem bezpieczeństwa w mieście

 

Za nami druga w tym roku sesja Rady Miejskiej. Wśród przyjętych przez radnych uchwał znalazły się m.in. te, dotyczące miejskich finansów czy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Radni zajęli stanowisko w sprawie aktualnych wydarzeń na Ukrainie, zdecydowali także o przystąpieniu Bełchatowa do Łódzkiego Stowarzyszenia „PomagaMy”.

 

Obrady lutowej sesji Rady Miejskiej rozpoczęło wspomnienie zmarłego w ostatnim czasie Jeana-Clauda Versycka - Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa.Jego pamięć uczczona została minutą ciszy.

 

W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę, radni zdecydowali o wprowadzeniu do planowanego porządku obrad dwóch punktów. Wyrażenia wsparcia dla narodu ukraińskiego oraz zawieszeniu partnerskiej współpracy z rosyjskim miastem Sowieck. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Bełchatów solidarny z Ukrainą” TUTAJ.

 

W kolejnej części radni zajęli się sprawami stricte miejskimi. Przyjęli aktualizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. Zapoznali się także z informacją na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku ubiegłym, jaką przygotowała bełchatowska Komenda Policji. Ponadto rajcy zajęli się sprawami finansowymi. Mowa o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa oraz miejskim budżecie.

 

W trakcie XLIII sesji Rady Miejskiej przyjęto także uchwałę dotyczącą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z nią, w tym roku na ten cel miasto wyodrębni w budżecie ponad 380 tys. zł. To nie jedyny temat związany z edukacją, jaki omawiany był w Sali Herbowej. Drugi dotyczył wyrażenia zgody na realizację projektu „Cyfrowa Trójk@” w Szkole Podstawowej nr 3, w ramach którego do szkoły trafi m.in. nowy sprzęt komputerowy.

 

Na wniosek prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej radni zajęli się także kwestią przystąpienia naszego miasta do powołanego z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera Łódzkiego Stowarzyszenia „PomagaMy”. Samorządy, które przyłączyły się do stowarzyszenia, będą organizować i udzielać sobie wzajemnej pomocy, kiedy któryś zostanie dotknięty skutkami klęsk żywiołowych i innych nieoczekiwanych zdarzeń. Mowa m.in. o powodzi, wichurze, pożarze czy suszy. Podstawowym sposobem realizacji celów stowarzyszenia będzie - możliwie jak najszybsze - udzielanie pomocy finansowej jego członkom. Pieniądze na realizację zadań zostały już zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego. To Fundusz Solidarnościowy w wysokości 300 tys. zł. Poza tym każdy z członków będzie wnosił roczne składki, których wysokość, w pierwszym roku funkcjonowania, uzależniona będzie od liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

 

AP

 

Radni wraz z władzami miasta uhonorowali minutą ciszy pamięć zmarłego w ostatnim czasie Honorowego Obywatela Bełchatowa Jean-Clauda VersyckaRadni wraz z władzami miasta uhonorowali minutą ciszy pamięć zmarłego w ostatnim czasie Honorowego Obywatela Bełchatowa Jean-Clauda Versycka

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl