Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Urząd Miasta pracuje w godz.: 7:30-15:30 w poniedziałki, środy i czwartki, 8:00-16:00 we wtorki, 7:30-13:30 w piątki Bełchatowski magistrat pracuje w godz.: 7:30-15:30 w poniedziałki, środy i czwartki, 8:00-18:00 we wtorki, 7:30-13:30 w piątki

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia administracja publiczna powinna ograniczyć świadczenie usług w formie bezpośredniej obsługi klientów. W związku z tym mieszkańcy, którzy chcą załatwić urzędową sprawę bez wychodzenia z domu, mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP. Z danym wydziałem można się także kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki podawczej – znajdują się one przy wejściu do urzędu – zarówno przy ul. Kościuszki 1 jak i Czyżewskiego 7.

 

Jeśli sprawa wymaga osobistego kontaktu, można ją załatwić bezpośrednio w magistracie. Obsługa klientów zorganizowana jest w wyznaczonych miejscach, stanowiska wyposażone są w oddzielające szyby oraz środki do dezynfekcji dłoni. Przypominamy również o obowiązku noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.

 

Urząd Stanu Cywilnego rejestrację urodzeń i zgonów przyjmuje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dzwonić można pod numery telefonów: 44 733 52 93 , 44 733 52 94, 44 733 52 95. W przypadku, kiedy pilnie potrzebujemy odpis aktu stanu cywilnego, można go także uzyskać w gminach ościennych oraz we wszystkich placówkach USC na terenie kraju.

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl