Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Opłaty za wywóz odpadów naliczane są na podstawie złożonej deklaracjiOpłaty za wywóz odpadów naliczane są na podstawie złożonej deklaracji

 

Od stycznia 2022 roku obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Nie wszyscy jednak zobowiązani są do wypełniania i składania nowych dokumentów. Kto i kiedy powinien je złożyć?


Na podstawie deklaracji wyliczane będą opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnijmy, że dla nieruchomości, w których mieszkają lokatorzy, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona jest od osoby i wynosić będzie 29,50 zł. Dla nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, stawkę ustalono na podstawie pojemności pojemnika oraz częstotliwości wywozu. Z kolei ryczałtowa stawka opłaty naliczana będzie dla tych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne przeznaczone do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.


Co ważne, zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. O tym, jak wysoka będzie nowa opłata, zostanie on poinformowany w stosownym zawiadomieniu.

 

>>> Pobierz i wypełnij deklarację - aktualne druki

 

Nowy wzór deklaracji można pobrać z zakładki Gospodarka/Gospodarka odpadami (https://belchatow.pl/2013-07-10-06-06-20/gospodarka-odpadami/8840-pobierz-i-wypelnij-deklaracje-aktualne-druki). Wypełniony dokument złożymy w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 1 (punkt informacyjny) lub przy ul. Czyżewskiego 7 (pok. 207). Więcej informacji uzyskamy pod numerem telefonu 44 733 52 57.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl