Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Młodzieżowa Rada Miejska 9804We wtorek, 14 grudnia po raz drugi w tej kadencji, obradowała Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzi miejscy radni mają za sobą drugie posiedzenie. Podczas grudniowej sesji wybrali składy komisji stałych oraz ich przewodniczących. Młodzieżowa Rada Miejska utworzyła cztery takie zespoły robocze.  

 

Młodzież wzorem dorosłej Rady Miejskiej również powołała własne komisje. Przypomnijmy, że tradycyjna Rada Miejska, zanim spotka się na posiedzeniu sesyjnym, pracuje nad projektami uchwał w mniejszych składach — właśnie podczas spotkań komisji. To tam projekty uchwał rozpatrywane są merytorycznie i opiniowane. Komisja, która pracuje nad projektem, może taką propozycję większością głosów poprzeć, bądź być jej przeciwną.

 

W takich zespołach pracować będą również młodzi radni miejscy. Każda z powołanych komisji zajmie się konkretnym obszarem zagadnień. Najliczniejsza, bo aż sześcioosobowa jest  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Oprócz przewodniczącego Mikołaja Sobutkowskiego znaleźli się w niej również Kamila Chełmik, Michał Szczepaniak, Maksymilian Stanowski, Krzysztof Pazera, Jessica Stopyra.

 

Komisja Nawiązywania i Utrzymywania Współpracy (z organizacjami pozarządowymi) jest najmniej liczna – dwuosobowa. Jan Olczyk to przewodniczący tego gremium, w którego skład wszedł jeszcze Kamil Kusiak.

 

W Komisji Promocji znalazły się 4 osoby: Klaudia Siwiaszczyk – przewodnicząca oraz Aleksandra Gawin, Oliwia Jon i Paulina Ferek.

 

W skład Komisji do Kontaktów z Samorządami Uczniowskimi weszli: Natalia Borowczyk – przewodnicząca, Magdalena Jończak, Dawid Walczak oraz Fabian Dudkiewicz.  

 

Podczas sesji, która odbyła się we wtorek, 14 grudnia oprócz wyboru składów komisji, w porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący zaangażowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w bełchatowski Orszak Trzech Króli. Chodzi o pomysł przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na wybrany charytatywny cel. Nad tym zagadnieniem w przyszłym tygodniu pracować będzie Komisja do Kontaktów z Samorządami Uczniowskimi. Pomysł, jaki jest brany pod uwagę, to przeprowadzenie takiej zbiórki w szkołach. Młodzieżowa Rada Miejska spotka się najprawdopodobniej jeszcze raz w tym roku, by procedować podczas sesji wypracowane przez komisję propozycje w tym zakresie.    

 

KR   

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl