Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zajęcia sportowe i taneczne to tylko niektóre z form aktywizacji bełchatowskich seniorów; fot./archiwumZajęcia sportowe i taneczne to tylko niektóre z form aktywizacji bełchatowskich seniorów; fot./archiwum

 

Magistrat ogłosił kolejne otwarte konkursy na realizację zadań publicznych. O fundusze na ochronę i promocję zdrowia, a także pomocy społecznej ubiegać się mogą przede wszystkim organizacje pozarządowe. Na oferty miasto czeka do 30 grudnia.

 


Współpraca miasta z organizacjami pozarzadowymi oraz stowarzyszeniami od lat układa się bardzo dobrze. Co roku z budżetu przekazywanych jest kilkaset tysięcy zł, które następnie wykorzystywane są na realizację różnych inicjatyw i wydarzeń mających na celu przede wszystkim pomoc mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji. Ale nie tylko. - Rolą samorządu jest wspieranie organizacji pozarządowych, które wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wsparcie finansowe ze strony miasta pozwala im nie tylko na realizację konkretnych zadań, ale wpływa też na rozwój i budowanie doświadczenia – mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w bełchatowskim magistracie.

 

Konkursy ofert wyłonić mają najlepsze projekty na wykonanie poszczególnych zadań publicznych. Przy wsparciu finansowym miasta można więc zrobić naprawdę wiele dobrego dla lokalnej społeczności. Do 30 grudnia można zgłaszać oferty w dwóch konkursach. Pierwszy dotyczy zadania w ramach ochrony i promocji zdrowia. Chodzi konkretnie o prowadzenie Cafe Senior Raj – Centrum Aktywności Seniora oraz Punktu informacji Prozdrowotnej. Na ten cel miasto przeznacza 68 tys. zł.

 

Drugi konkurs dotyczy natomiast prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych z terenu Miasta Bełchatowa z uwzględnieniem programu reintegracji społecznej osób bezdomnych, w tym osób z problemem uzależnienia. W tym przypadku można uzyskać 330 tys. zł.


Termin składania ofert w obu konkursach upływa 30 grudnia. Dokumenty należy złożyć osobiście bądź przesłać listownie na adres: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na belchatow.pl w zakładce Dla Mieszkańca/Organizacje Pozarządowe (https://www.belchatow.pl/oko). Można uzyskać je również dzwoniąc do Wydziału Spraw Społecznych pod nr 44 733 51 59 lub 44 733 52 09.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl